Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

Sjåførens bønn

COLOMBIA (LA VEGA, onsdag ettermidag 9. juni) Klokken 06:30 stod jeg foran Betlehems-kirka og ventet på kirkas minibuss. Det ble INGEN pastor-øl i går kveld – til det satt norsk tid for hardt i. Selv om jeg var i seng klokka 23 lokal tid, var klokka i Norge allerede 6 neste morgen.

Pastor Walter kjørte. Med oss hadde vi pastor Alex, speiderleder Alexis og elektriker Lucho. Vel vitende om alle trafikkofrene i Colombia, satte Lucho i gang med Sjåførens bønn:

– Herre, allmektige Gud og Frelser!
Vokt dine ydmyke tjenere for trafikkens farer.
Pass på bilen, bensintanken og motoren.
Vern oss mot punktering og utforkjøring,
Og fyll sjåføren med din Hellige Ånd.
Send dine engler ut på veien,
Så de vokter oss mot andre trafikanters galskap.
I Jesu Kristi, den oppstandnes, navn,
Amen!

– Og Amen! stemte alle vi andre i.

Så la pastor Walter seg langt ut til venstre for å avansere i trafikken. Fartsgrensa var å anse som en hyggelig oppfordring. Dobbel, heltrukken midtstripe viste vei til vei til fartsfila. Sjåførens bønn var nok nødvendig, ja.

(Bloggen fortsetter under bildet.)

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
Dobbel, heltrukken, gul midtlinje er å anse som en oppfordring til forbikjøringer i svingete motbakker. Sjåførens bønn har nok sine grunner. Foto: Victor Skimmeland.

TRABAJAR, TRABAJAR, TRABAJAR, var valgspråket til landets president, Alvaro Uribe. Jobbe, jobbe, jobbe. Det var det vi skulle. Jeg hadde latt meg lokke med til La Vega, en liten by vest for Bogota, for å planlegge helgens ungdomsleir. Sannheten kom snart for en dag. Ingen av installasjonene var på plass, så vi skulle sette opp lysstolper, reparere lekestativ og gjerde inn kuene. Husene på fincaen – gården – trengte dessuten klargjøring før de ble fylt opp av energiske ungdommer.

Sent om ettermiddagen begynte vi å bli ferdige og skulle tilbake til kirka i Bogotá.

– Vi rekker ikke å planlegge nå, sier pastor Walter. – Que pena. Så synd.

Pastor Alex og jeg himler med øynene. Var det ikke derfor vi dro hit? Var det ikke strengt tiltrengt planlegging vi skulle bruke dagen på?

– Er vi uribister, alle sammen, eller er vi uribister? parerer pastor Walter. – Husk hva Paulus sa: «Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise».

Vi fikk planlegge sent i kveld, eller kanskje mañana. I morgen.

TRABAJAR, trabajar, trabajar. Jobbe, jobbe, jobbe.
– President Alvaro Uribe.

Hilsen Victor

Victor Skimmeland er menighetspedagog i Bugården kirke i Sandefjord. Han har tidligere vært misjonær og bistandsarbeider i Colombia sammen med sin familie. Følg Victor i Colomba på Facebook.com/vkimmeland.


(I 2010 blogget jeg min Colombia-reise direkte på hjemmesidene til kirken i Sandefjord. Det var en del av Sandefjord Kirkemagasin, og etter avtale med daværende kirkesjef, Anders Tho. Sidene er for lengst fjernet og erstattet med nye, og innholdet er dessverre gått tapt. Men… i tillegg publiserte jeg sakene på min private Facebook-profil. Derfor kan du se saken her, om du vil.)