Sterk når jeg er svak

TANKER Jean Vanier, grunnleggeren av bofellesskapene L’Arche hvor funksjonshemmede og funksjonsfriske bor sammen, gir oss nye tanker om Lasarus, mannen som Jesus vekket fra de døde.

>> PREACHER.no har nå laget ukeplan. Dette bidraget kommer fra en av våre LØRDAGSgjester.
>> HUSK: LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

(I Norge er L’Arche organisert som bevegelsen Tro og Lys. Dagens refleksjon er skrevet av Ian Vik, bloggmester for nettstedet PILEGRIM.net.)

I HISTORIEN VI LESER i Johannesevangeliet 11 står det at Marta og Maria sendte bud på Jesus og sa:

«Herre, Han som du er så glad i, er syk.»

Da Jesus kom frem, var Lasarus allerede død. Det står så at Jesus gråt.

Lasarus var en person Herren elsket veldig høyt. Jesus valgte å vekke ham opp fra de døde. Dette er i korte trekk den kjente historien vi kjenner fra Bibelen.

Det som imidlertid er spennende er Jean Vaniers (foto tv.) tanker om at Lasarus kanskje var funksjonshemmet. Ordet som er brukt om Lasarus’ sykdom, asthenes, kan også oversettes med ’handikappet’, ’uten styrke’, ’svak’ eller ’ubetydelig’.

LASARUS ER DYPT ELSKET av sine to søstre, og Jesus har et spesielt forhold til ham. Et øyeblikk er hans liv i fare, så de to søstrene sender bud på Jesus. Jesus elsket Marta, søsteren og Lasarus. I v. 5 sier Jesus:

«Vår venn Lasarus.»

I vers 11 og videre i kapitlet ser folket hvor dypt beveget Jesus er over Lasarus’ død og sier:

«Se hvordan Han elsket ham.» (v. 36)

Dette er første gang i Johannes-evangeliet at vi hører om Jesu kjærlighet til enkeltpersoner.

I tillegg til bruken av ordet asthenes om forholdet til Lasarus, ser vi i Lukas 10:38 at Marta er husets leder. Hun bor sammen med sin søster Maria og broren Lasarus. Kulturelt ville man på den tiden tenkt at siden Lazarus var broren og mannen i familien, så ville han også vært husets leder. Det stilles likevel ingen spørsmål ved hvorfor han kanskje ikke er det. I tillegg ser vi at verken Marta eller Maria er gift.

Det er vanskelig å fastslå gyldigheten av Vaniers tanker om Lasarus, men dette er interessant å tenke på: Jesu venn, den vennen Han gråt over da han døde, kan ha vært en mann med funksjonshemming.

JESUS VISER ALLTID EN SÆRLIG OMSORG for de svakeste. De som ingenting er i menneskers øyne, setter Han høyest. Gud har gjennom hele Bibelen valgt å bruke de nederst på rangstigen når Han skal gjøre noe stort.

Bjørn Olav Hansen har skrevet og talt en del om svakhetens teologi:

«Det er få ganger jeg får så mye pepper som når jeg sier nettopp dette. Underlig nok. Da kommer reaksjonene. Oftest fra menn. Gjerne litt tilårskomne. Det finnes en forakt for svakhet i enkelte kristne miljøer. Jeg har møtt den hos såvel pinsekarismatikere som hos høykirkelige. Men sjelden hos kvinner,” skriver Hansen i Dagen 21. juni 2016.

Dette er noe jeg selv også brenner for. Å tørre å vise sin svakhet, slik at mennesker ikke blir kneblet og utstøtt av vår taushet, av redsel for å være svak.

Dessverre har vi fått et samfunn som hele tiden skal jage etter det perfekte. Vinnerne. Sterke ledere. Ekskludering av mennesker som bærer på en svakhet samfunnet ikke trenger. For eksempel mennesker med Downs syndrom.

«For når jeg er svak, da er jeg sterk,» skriver Paulus, og ingenting kan vel være mer sant enn det. Det er når ledere viser et tjenende lederskap at medarbeidere har det best.

Jeg ser dessverre alt for mange kristne og kristne ledere som tror de må utøve makt. Mennesker har blitt sykemeldt i menigheter der ledere til stadighet gjør dem små. Dette er ikke bibelsk. Jeg håper vi kan lære av vår Herre Jesus hvordan vi behandler våre medmennesker.

Ian Vik


Gjør som familien VIK,
klikk blott her og LIK
PILEGRIM.net på Facebook

Denne teksten ble først publisert på PILEGRIM.net. Alle rettigheter reservert. Copyright © 2019 Ian Vik, Pilegrim.net og Victor Skimmeland er preacher.no. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.

En kommentar om “Sterk når jeg er svak”

Det er stengt for kommentarer.