Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

Ektepakten og Josvapakten

LIVSMESTRING Ektepakten har klare røtter helt fra de eldste skriftene i Bibelen. Det er ingen tvil om at ektefellene skal jobbe sammen. Den ene er ikke husholderske, og den andre er ingen utilnærmelig høvding. De er heller ikke to kompiser som bare er sammen på fest. Ektefeller deler sorger og byrder, men også gleder og åndelig fellesskap.

Bli med meg på en reise gjennom noen bibeltekster som viser hva ektefeller ble skapt til.

La meg begynne med Josva-pakten, slik den beskrives i Josvas bok.

Josvas bok dekker en periode på ca. 25 år etter Moses’ død, da Israelsfolket inntok Kana’an, det landet som oppstod mens Israelsfolket var slaver i Egypt. Josva tok over etter Moses. Kana’an er landet som i dag stort sett omfatter Israel og Vestbredden. Eller Palestina, som romerne senere begynte å kalle landet.

Josvapakten er egentlig flere pakter. Omskjærelse av guttebarn ble påbegynt under Josva, som en forberedelse til at folket skulle bli Guds utvalgte folk. (Jos 5:2-9) Påskefeiringen ble etablert. Den hadde ikke vært feiret siden den ene gangen påsken ble markert før jødefolket reiste fra Egypt. (Jos 5:10-12) Men en pakt snakkes det mindre om, nemlig familiepakten, den som stadfestet trosopplæring i hjemmene.

«Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren,» skriver Josva. Så fortsetter han: «Den dagen sluttet Josva en pakt for folket og fastsatte lov og rett for dem i Sikem.» (Jos 24:15, 25)

Gudsforholdet er ingen privatsak, men en sak som bandt hele folket sammen. Dessuten gjorde Josva Gudsforholdet til en familiesak. Josva understreker at ektefellene tjener Gud sammen, og når barn kommer inn i forholdet, skal barna læres opp i foreldrenes tro.

OG, DU, IKKE GLEM Å LIKE OSS PÅ FACEBOOK, DA (KLIKK HER)

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
REDNINGSAKSJON. Er vel jeg min brors vokter, sa Kain etter at Abel var drept. Resten av Bibelen roper et rungenede JA. Vi er hverandres voktere. Illustrasjonsfoto.

HVOR SVIKTER KRISTNE PAR? I går skrev jeg om områder hvor kristne par ofte svikter. Jeg understreker igjen – jeg skrev på generelt grunnlag, basert på mange års erfaring i fulltids tjeneste. Det var ingen biografi fra mitt eget liv. Du finner saken her:

Les om LIVSMESTRING
«Åndelig utroskap»

Josva speilet den første pakten mellom ektefellene og Gud. Da Gud hadde skapt de første menneskene, sa Han: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag [..] Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.» (1Mos 2:18, 24)

Dette er ikke en pakt som ble opphevet da Jesus kom. Josvapakten finner vi igjen hos Jesus, og vi ser at den praktiseres i den første menighet. Også Paulus snakker om den.

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
OM EKTESKAP. Jesus var aldri gift, men han bekreftet ekteskapet slik det ble innstiftet i Første Mosebok. Illustrasjonsbilde.

MØT JESUS FØRST. Mann og kvinne hører sammen, og som jeg nevnte i går, forlater paret foreldrenes innflytelsessfære. Det er nettopp dét det betyr å ‘forlate far og mor.’ Det hjelper ikke stort om de får sitt eget hus, mens foreldre eller svigerforeldre fremdeles har daglig innflytelse og i prinsippet styrer slekta som patriarker. Les selv:

«Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’ Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» (Matt 19:4-6, se også Mark 10:6-8)

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
HELE FAMILIEN. Den romerske offiseren Kornelus var den først ikke-jøden som som til tro og ble døpt sammen med sin familie. Illustrasjonsbilde.

«HELE HUS» BLIR DØPT. Vi finner det hele fem ganger i nytestamentet. Det er altså ingen tvil om at mennesker kommer til tro sammen, og det er ingen grunn til å anta at den ene ektefellen blir holdt utenfor av den andre.

Du kan lese fortellingene selv. Du finner dem her:

 • Offiseren Kornelius og hans hus. (Apg 10:33-48)
 • Handelskvinnen Lydia og hennes hus. (Apg 16:13-14) Hva Lydia angår så bestod de som hørte hennes hus til av mennesker som hadde tatt imot formaningens ord.
 • Fangevokteren til Paulus og Silas og hans hus. (Apg 16:25-34) I fangevokterens hus hørte alle evangeliet og ble døpt.
 • Synagogeforstanderen Krispus og hans hus. (Apg 18:8) I huset til Krispus trodde alle, og ble døpt. Det var etter flere utleggelser av Paulus i Korints synagoge at Krispus med sitt hus og mange andre som hadde hørt ordet, trodde og ble døpt.
 • Stefanas og hans hus. (1Kor 1:16 og 1Kor 16:15) Når det gjelder huset til Stefanas, han som var førstegrøden i Akaia, hengav de seg i selvfornektende tjeneste for de hellige.

VISSTE PAULUS NOE OM EKTESKAP? Så var det Paulus. Paulus var ikke gift selv, og han snakker om sitt sølibat som en nådegave, ikke som et eksempel alle bør følge. Hvordan kan han likevel snakke om ekteskapet?

Vi vet egentlig ikke så mye om det, men noen teologer spekulerer med betydelig troverdighet i at Paulus hadde vært gift. Han var kanskje enkemann. Resonnementet er slik: Ingen fariseer og skriftlærd forble ugift lenge, for de skulle også føre slekta videre. Akkurat som Paulus hadde et sivilt yrke ved siden av sin presteutdannelse, antar man derfor at han også var gift, men at kona døde på et tidspunkt.

Til sammenlikning var heller ikke Peter gift, men vi vet at han hadde vært gift. Bibelen snakker om Peters svigermor, og Jesus helbredet henne i Kapernaum.

Hva skriver Paulus til ektefellene?

«Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere: Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.» (Ef 5:31-33)

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
ELSKE. Elsk din ektefelle slik Kristus elsker kirken, skrev Paulus. Bruker du tid med Jesus, vil du kanskje også dele den tida med ektefellen din. Illustrasjonsfoto.

EKTEFELLENE ER ET FELLESSKAP. Ekteskapet handler ikke bare om å føre slekta videre. Den minste familien vi kjenner til, består faktisk bare av to: De to ektefellene. Barn er faktisk ingen forutsetning for å være en familie, og barna vil uansett forlate familien etter noen år. Da er det igjen bare ektefellene.

Selv var jeg barnløs i mange år, hvis vi ser bort fra de mange fosterbarna jeg har hatt. Jeg skal ikke plage deg med historien om hvordan jeg ble far nå, men du kan lese den her, om du vil.

Les om COLOMBIA
«ForUNDERlige år»

Jesus sendte disiplene ut, to og to. Du leste det i går. I den første menighet reiste de gjerne i ut i team bestående av minst to. Vi finner flere eksempler på menigheter i det første århundre som ledes av ektefeller. Men aller viktigst, grunnen til at ektefellene bør dele et åndelig fellesskap, finner vi i hva dette utløser.

Ektefeller som ber og har åndelig fellesskap sammen, kan utrette mye mer enn to mennesker som jobber alene!

Ekteskapet gir trygghet, men også mulighet for korreksjon, når det er nødvendig. Dessuten gir ekteskapet resultater. Jesus lovet bønnesvar når to ber sammen:

Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» (Matt 18:19-20)

HAR DU FLERE ERFARINGER med menighet og ekteskap? Del gjerne med oss i kommentarfeltet på Facebook (klikk her), i kommentarfeltet under denne saken (det lukkes dessverre etter fjorten dager), eller send en melding til meg privat på Messenger (klikk her). Kanskje vi etter hvert kan skrive en oppfølger til denne saken?

OG, DU, IKKE GLEM Å LIKE OSS PÅ FACEBOOK, DA (KLIKK HER)

Victor Skimmeland tok teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. Copyright 2020 © Victor Skimmeland er Preacher.no. Alle rettigheter reservert. Tekstene er ment til allmenn nytte og glede. Ikke-kommersiell bruk er OK om du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør meg.

LIK og KOMMENTÉR >> Denne saken kan du like, dele og diskutere videre på Facebook. Klikk her.

4 kommentarer om “Ektepakten og Josvapakten”

 1. Mener og huske at halvparten av skillsmissene har en direkte sammenheng med økonomisk stress. Ofte grunnet økonomisk utroskap. Utroskap med andre sekspartnere antar jeg at begge parter også må ta ansvar for. Å være i «ett» er en jobb begge må delta i.

  • Det er mulig. I denne saken var tema verken økonomisk eller seksuelt utroskap, men det er merkelig åssen folk leser det jeg skriver. Ja, ja, du har sikkert rett, og det er ingen fare.

   • En leser jo ofte med egne øyne 🙂 Tanken dukket opp at det å «jobbe sammen» også inkluderer å vøre enige om dra i samme rettning. Pengestress er noe som tynger mange familier i vår vestlige sivilisasjon.

    • Sant nok. Å jobbe sammen gjelder også økonomi. Vi har en kjent tekst fra GT som lovpriser kvinnen som drev storfamilien som en business. Jeg finner den ikke akkurat nå, for jeg skal snart i nytt møte på European Leadership Conference (på Zoom). Det ville ikke overraske meg om du har hørt fortellingen i den sammenheng du tilhørte som barn, men da med motsatt fortegn—at kvinnen skal underordne seg mannen og jobbe i stillhet i hjemmet.

Det er stengt for kommentarer.