Gloria’s sermon

🇳🇴🇸🇪🇩🇰 Å være en troende kvinne gjør meg ikke alltid god og kysk, politisk korrekt, føyelig, kjærlig, øm, diplomatisk… bak det finnes en kvinne av kjøtt og blod, og kanskje mer kjøtt enn bein.

🇬🇧🇺🇸 Being a woman of faith does not always make me good and chaste, politically correct, docile, loving, tender, diplomatic… behind there is a woman of flesh and blood, perhaps more flesh than bone.

🇪🇸🇨🇴 Ser una mujer de fe, no me hace siempre buena y casta, políticamente correcta, dócil, amorosa, tierna, diplomática… detrás hay una mujer de carne y hueso, tal vez más carne que hueso.

-Gloria Laverde
#DagensPreken #TodaysSermon #LaPredicaDeHoy

Følg oss på Twitter/X
Følg oss på Facebook