Harde ord?

SØNDAG Sier Jesus noe annet om skilsmisse enn kirken? I så fall, hvordan vil prestene forklare Jesus i dagens prekener?

Klikk her for søndagens tekst

Da Satan ble kastet til jorden

SØNDAG I dag velger jeg å dele en av kirkens tekster for Mikkelsmesse, som ble markert i går, lørdag. Teksten er aktuell fordi den var kjernen i prof. Bernt T. Oftestads innlegg om overgrepene i sin egen kirke, den katolske, her på bloggen nettopp på Mikkelsmesse.

Klikk her for søndagens tekst

Et spørsmål om liv og død

SØNDAG En av tekstene i Den norske kirke i dag er viktigere enn de andre. For meg var teksten et spørsmål om liv og død!

Klikk for mer

Apostler og profeter i Den norske kirke

SØNDAG Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere.

Klikk for mer

Gnierne i Korint

SØNDAG –Egentlig er det ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige, innleder Paulus, før han legger til: –Ikke vær gniere!

Klikk for mer

’Synde’ på en søndag

SØNDAG Fariseerne ropte til Jesus: «Se der! Hvorfor gjør disiplene dine det som er forbudt på en søndag?»

Klikk for mer

Olsok: Håp selv i døden

SØNDAG «Lys skal stråle fram fra mørket.»

Klikk for mer

Din hore!

SØNDAG «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Klikk for mer

Det er nok nå!

SØNDAG «Ingen, verken mann eller kvinne, skal legge mer arbeid i offergaven til helligdommen.»

Klikk for mer

Sakkeus

SØNDAG «I dag er frelse kommet til dette huset [..] For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Klikk for mer

Peters bekjennelse

SØNDAG –Du er Messias, den levende Guds Sønn, svarte Peter på spørsmålet fra Jesus. Alle visste at han var Jesus, men hvem som helst kunne jo få navnet Jesus.

Klikk for mer

Foreldrene og barna

SØNDAG «Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene.»

Klikk for mer

Fornekte seg selv?

SØNDAG «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.»

Klikk for SØNDAGens tekst

«Vi har funnet Messias!»

SØNDAG Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!»

Klikk for SØNDAGens tekst

Troen erstatter Loven

SØNDAG Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart.

Klikk for mer

Hvem er Jesus?

SØNDAG I samme stund jublet Jesus i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre.»

Klikk for mer

Den hellige ånds dag

Pinse er hjertetransplantasjon med Den hellige ånd som kirurg.

Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. (Esekiel 36:26)

Da pinsedagen kom … ble de alle fylt av Den hellige ånd. (Apg. 2:1,4)

SØNDAG | preacher.no | Pinsedag, 20. mai 2018
Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Verdensdagen for sosiale medier

Det er søndag, og jeg burde fattet meg i korthet. Kun sitert dagens vers fra Bibelselskapet. I stedet får du litt om den katolske verdensdagen for sosiale medier.

SØNDAG | preacher.no | Victor Skimmeland | 13. mai 2018

I dag skriver jeg bitte, litte grann lengre enn de siste søndagene, og betydelig lengre enn da jeg begynte å blogge. Da hadde jeg fullt ut søndagsfri.

Det er nemlig verdensdagen for sosial kommunikasjon i dag.

Klikk her for å lese mer

77

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

Denne teksten kalles 77. Fra Matteus 7:7. Jesus sier det ikke én, heller ikke to, men tre ganger.

BE!

For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!

Så fortsatte Jesus.
DEN GYLNE REGEL: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. (Matt. 7:7-12)

Denne søndagens bibeltekst fra Bibelselskapet er hentet fra Bergprekenen.
SØNDAG | preacher.no | 6. mai 2018
Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Sennep

«Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med?»

«Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»

Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» (Luk. 13:18-21)

Denne søndagens bibeltekst fra Bibelselskapet.
SØNDAG | preacher.no | 29. april 2018
Copyright © 2018 Victor Skimmeland.