Kjærlighet

Alle skal forstå at vi er Jesu disipler fordi vi har kjærlighet til hverandre.

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Joh. 13:34-35)

Den var vanskelig, tenker jeg vi sier.

Likevel var intet mindre enn denne som var dagens bibeltekst på Bibelselskapets nettside i dag.

SØNDAG | preacher.no | 22. april 2018
Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Å leve Misjonsbefalingen

Paulus tok sin tro, sin overbevisning, sin åpenbaring og kraft med seg på torget. Hver dag. Han forventet at folk lyttet til ham og svarte på evangeliets utfordring. De gode nyhetene Gud hadde gitt Paulus, var gode nyheter til alle mennesker.

Du kan velge å leve med samme forventning som Paulus. Forvente at den kraft Gud har gitt deg, vil virke overalt hvor du drar. Slik den virket for Paulus.

Du stiller deg kanskje ikke opp på torget for å tale til folk som Paulus gjorde. Likevel kan du med din gudgitte idé, dine gudgitte ressurser, være like verdifull som alle Paulus’ prekener.

Ta med deg de ressurser du har fått til «torget» der du er nå. Investér ressursene. Gjort på riktig måte, kan du støtte mange. Du kan holde tusen prekener! Selv om du aldri selv har holdt noen tale.

Sånn kan du leve Misjonsbefalingen.

SØNDAG | preacher.no | 15. april 2018
Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Martin Luther om tvileren Tomas

Tomas var ikke var til stede da de andre disiplene skjønte at Jesus hadde stått opp fra de døde. Tomas trodde ikke, og derfor ble han i ettertid kalt Tvileren. Det var det imidlertid ikke særlig grunn til.

SØNDAG | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. april 2018

Fordi Tomas hadde sagt at han ikke trodde på oppstandelsen før han selv fikk kjenne på sårene til Jesus, ble han kalt Tvileren. Tvileren Tomas.

Klikk her for å lese mer