Falske diagnoser og Jesus-overdoser

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

KAMPEN MOT KREFTEN En venn sendte meg en video om falsk sykdom. Videoen er reell nok. Den handler om overdiagnostisering. Men han har allerede mer enn antydet at jeg ikke hadde kreft, men var feildiagnostisert. En prest syntes jeg snakket for mye om kreften. Han var lei av meg nå. Da jeg spurte om hvorfor, … Les mer

Fastlege?

KAMPEN MOT KREFTEN I dag fikk jeg treffe vikaren til vikaren til fastlegen min. Fordi fastlegen ikke var der, og vikaren til fastlegen ikke var der, og vikarens vikar var engasjert for tre måneder for å være der. Det ble jeg som stilte diagnose og foreslo resept. Fastlege-vikar-vikaren var heldigvis enig. Innlegget ble først publisert … Les mer

Diagnoser

La ikke stempler få bestemme hvem du skal være. LIVSMESTRING | preacher.no | Victor Skimmeland | 3. februar 2018 Vi har lett for å putte hverandre i bås. Stemple hverandre. Ole Brumm og gjengen lider alle av noe. Foreningen for kliniske psykologer i Canada har utarbeidet en oversikt over hvilke diagnoser hver enkelt figur i … Les mer