Grunnlovsdagen

TANKER 17. mai. Grunnlovsdagen. Der mange land feirer sin uavhengighet, feirer vi i Norge grunnloven. Grunnloven er på sett og vis det motsatte av uavhengighet. Grunnloven ble skrevet som en avhengighet. Først til Gud. Så til lov og orden. Først da kunne vi få virkelig frihet, syntes budskapet fra Eidsvollmennene å være. Hipp, hipp, hurra! … Les mer Grunnlovsdagen

Constitution Day

ENGLISH May the 17th is the Norwegian Constitution Day. Where many countries choose to celebrate independence, Norway chose to celebrate its Constitution. To some extent, we may arguably claim that our Constitution is the exact oppsosite of our independence. The Constitution was written as a dependency. As a dependency to God. As a dependency to … Les mer Constitution Day