Derfor

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

TANKER Når du finner ut av hva som faktisk står i Bibelen, vil stadig flere av spørsmålene dine bli borte. Hvorfor er det sånn? Ganske enkelt. Når du blir kjent i Guds Ord, blir du kjent med Guds vilje! Dét er en ganske god grunn til å prøve Bibelen. Du kan begynne nå, hvis du … Les mer

El por que

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

ESPAÑOL El saber lo que está escrito en la Palabra de Dios te ayuda a responder todas las preguntas más profundas de la vida. ¿Por qué es así? Es fácil. ¡Porque cuando conozcas la Palabra de Dios, también sabrás la voluntad de Dios! Por eso deberías probar la Biblia. Comienza a leer, aquí y ahora, … Les mer

That’s why

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

ENGLISH Knowing what’s written in God’s Word removes all the question marks from our life. How come? That’s really an easy one. It’s because when you get to know God’s Word, you’ll also know God’s will! That’s why you should try reading the Bible. Start reading – here and now – if you like. Additional … Les mer

Juledag

JULEDAG er høydepunktet i kirkens nyttår, som startet med første søndag i advent. Juledag forteller oss hensikten med Skapelsen: Av Jesus Kristus, ved Jesus Kristus, og til Jesus Kristus. Jeg velger meg EVANGELIETEKSTEN blant dagens fire tekster. Den er samtidig Bibelens tredje fullstendige skapelsesberetning, slik Johannes gjengir den (Joh 1:1-14). Denne teksten forklarer hensikten med … Les mer