Skal ateisten få eie sannheten om livet?

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

TROSFORSVAR Ateistens styrke er at han bare trenger å benekte eksistensen av det en teist tror på. Fraværet av tro er bevis nok for hans tro. Dette må vi begynne å utfordre. Ateistens benektelse — eller fornektelse, om du vil — er hans tro. Han mangler empiriske bevis på at hans benektelse er riktig. Teisten … Les mer Skal ateisten få eie sannheten om livet?