Femte søndag i påsketiden

Femte SØNDAG i påsketiden, og vi er tilbake med søndagens tekster etter et langt opphold. Dagens tekst er den mest pentekostale i kirkens tekstrekke.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

ALTERNATIV EVANGELIETEKST er et uttrykk du ikke finer ofte i kirkens tekstrekker. Jeg gjetter også på at det heller ikke er ofte det prekes over denne teksten. Teksten er en av fem tekster som anbefales i denne tida fram mot Kristi Himmelfartsdag og pinse.

Pinse er norsk for det greske ordet ’pentekost’. Når noe omtales som pentekostalt, er det altså en finkirkelig form for å omtale pinsebevegelsen. Kirken ble født til pinse. I dagens alternative tekst får vi høre både at ikke-jøder kunne motta evangeliet, samt at de troende skulle motta Den hellige ånd, underforstått Den hellige ånds gaver. Tungetale var ikke forbehold kun de første 120 på pinsedag.

Dagens alternative (!) evangelietekst er hentet fra Apostlenes gjerninger 11:1-18.

1 Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. 2 Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de omskårne i rette med ham og sa: 3 «Du har tatt inn hos uomskårne og spist sammen med dem.» 4 Da begynte Peter å forklare alt for dem fra først til sist:

5 «Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg ba, kom jeg i ekstase og fikk et syn. Noe dalte ned, akkurat som en stor duk som ble firt ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og den kom helt ned til meg. 6 Jeg så nærmere på den og gransket den, og da fikk jeg se de firbeinte dyrene på jorden, de ville dyrene, krypdyrene og fuglene under himmelen. 7 Jeg hørte også en røst si til meg: ‘Ta for deg, Peter, slakt og spis.’ 8 Jeg svarte: ‘Ikke tale om, Herre! For aldri er noe vanhellig og urent kommet inn i min munn.’ 9 For andre gang lød røsten fra himmelen: ‘Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.’ 10 Dette hendte tre ganger, og alt ble tatt opp til himmelen igjen. 11 I det samme sto det tre menn utenfor huset hvor vi bodde. De var utsendt til meg fra Cæsarea. 12 Ånden sa til meg at jeg skulle dra sammen med dem uten å nøle. Disse seks brødrene reiste også med, og vi gikk inn i mannens hus. 13 Han fortalte oss hvordan han i sitt eget hus hadde sett en engel som sa: ‘Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. 14 Han skal tale til deg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus.’ 15 Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. 16 Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ‘Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den hellige ånd.’ 17 Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?»

18 Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa: «Så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet!»

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

Copyright © 2019 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.