Om identitet og (kjærligheten til) titler

TANKER/TILFELDIG TIRSDAG Jeg er for det meste tilbake igjen etter flere ukers fravær. Min tekst i dag handler om identitet. DE SISTE DAGENE har jeg lånt bidrag fra flere—som Bernt T. Oftestad, Ian Vik og Ingar Clausen—etter et par uker hvor jeg kun brukte lagret, ikke-publisert stoff. Identitet er blitt et skittent ord fordi krefter … Les mer

Humanetiker på presteskole

Å forstå religion er å forstå geografi, politikk og kultur. AKTUELT | preacher.no | Victor Skimmeland | 24. august 2017 Humanetikeren Didrik Söderlind reflekterer over religionens betydning. Jeg er enig i det meste han observerer, bortsett fra ett: Det er ikke religionen, men troen som former mennesket. Og dermed samfunnet. [read more=»Les mer» less=»Les mindre»] … Les mer