Salt, eller chili?

ORDTAK Jesus kalte oss til å være salt, men noen framstår åpenbart mer som chili. Chilipepper!

IKKE CHILL, MEN CHILI. — Bli sint, men synd ikke, skrev Paulus (Ef 4:26) Da Bibelselskapet oversatte Bibelen på nytt i 2005 (NT) og 2011 (GT), modererte de teksten noe.

«Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede,» står det nå. Noen har åpenbart beholdt sine gamle eldre bibler. I stedet for å være salt, er de chili. Det er altså chili—som i chilipepper.

Her er Jesu egentlig bud:

—Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? (Matt 5:13a)

>> FRYD DEG MED FLERE tristesser fra PREACHER.no

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no. Sitatet i innledningen er inspirert av Geir Halvorsen.