Løftet står over Loven

MP3 Jesus satte punktum for Loven som menneskenes fangevokter—eller «tuktemester» ifølge den gamle bibeloversettelsen.

Klikk her for å lese mer

Hvem er Jesus?

Hvor mye er det som skal til? Jesus og gjerninger? Jesus og gudstjenester? Jesus og…? Eller bare Jesus?

MP3 | preacher.no | Victor Skimmeland | 27. februar 2018

Bare et fåtall menigheter gjør opptak av talene i sine gudstjenester. Her er opptaket fra min siste bibeltime i Moe menighet i Sandefjord søndag 4. februar.

Les mer

Selv kråka har jo sjarm

For nøyaktig 15 år siden ble disse tre lovsangene tatt opp i Iglesia Cristiana El Pacto ‘Belén’, Fontibón, Bogotá (Colombia).

MP3 | preacher.no | Victor Skimmeland | 24. januar 2018
LEER Y ESCUCHAR EN ESPAÑOL

Sammen med daværende musikkpastor i «min» menighet i Colombia, Alexis Jiménez, gjorde vi opptak av mine sanger på «norsk» aften i El Pacto-menigheten i Fontibón, helt vest i millionbyen Bogotá.

Les mer.

Bibeltime: Bønn i ånd og sannhet

Har menigheten autoritet over denne verdens herskere? Absolutt! Jeg viser deg hva Bibelen sier.

MP3 | preacher.no | Victor Skimmeland | 22. november 2017

Bare et fåtall menigheter gjør opptak av talene i sine gudstjenester. Her er opptaket fra siste bibeltime i menigheten Livets Vann i Bamble søndag 19. november. Jeg delte bibelske prinsipper om menighetens autoritet over vår verden — gjennom bønn.

Les mer

Lydighet i Ånden: Resultater for liv og død

Jeg fikk lov til å tale på kveldsmøtet til menigheten Livets Vann i Bamble søndag 26. mars. Jeg delte mitt vitnesbyrd om hvordan Gud har gått med meg gjennom kreftsykdom og ti operasjoner. Gud talte gjennom drømmer og gav visshet og fred i de vanskelige periodene.

MP3 | preacher.no | Victor Skimmeland | 29. mars 2017

«Samtidig som legene gjorde det de kunne, ser vi at lydighet til Åndens ledelse resulterte i liv og legedom,» skrev menigheten da de la ut saken på nettsida si.

Les mer