Guds vilje, du lissom

REFORMASJONEN Hva er Guds vilje? Kan det virkelig være så enkelt som at mennesker skal bli frelst? Uten fariseere, paver, reformatorer, teologer og andre mellommenn?

Pavene var verdensmestre i å bestemme Guds vilje. En av mine gamle professorer, selv katolikk, gikk langt i å bekrefte dét da han skrev om senmiddelalderens dårligste paver. «Kirken har mye å takke Jesus for,» sa visstnok en pave. «Evangeliet har brakt kirken mange penger.»

Det var ikke rart Luther gjorde opprør.

Klikk for mer

Marias dag

Det er i dag! Det er i dag! Sånn slutter en gammel og dårlig vits du skal slippe å høre av meg i dag.

REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. desember 2017
LEER EN ESPAÑOL

MEN: Det er altså i dag.

En av de store forskjellene mellom romersk og kristen tro etter reformasjonen markeres i dag. Dagen i dag er Marias dag. Eller, rettere sagt, «Marias ubesmittede unnfangelse.»

Denne artikkelen har nok mest interesse for mine spansktalende lesere. Derfor har jeg også skrevet den på spansk. Føl deg fri til å hoppe over og lese neste sak i morgen heller, hvis du vil. Da får du en kort historie fra besøket mitt i går hos Solvei og Frank Eriksen i Rakkestad.

Mer reformasjon, takk.

Martín Lutero fue un denunciante

LA REFORMA No era ni fundamentalista ni demócrata. Pero con una elocuencia valiente Lutero sigue dejando huella.

Blog por Marius Timmann Mjaaland | 11-Nov-2.017
LES PÅ NORSK

Cuando las 95 tesis de Lutero sobre las indulgencias habían sido clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg (Alemania) el 31 de octubre de 1517, desencadenó un terremoto teológico, político y cultural del cual los historiadores aún siguen investigando.

Leer todo el ensayo.

Luther var en varsler

REFORMASJONEN Han var hverken fundamentalist eller demokratiforkjemper. Men som fryktløs retoriker setter Luther fortsatt spor.

Gjesteblogg av Marius Timmann Mjaaland | 11. november 2017
LEER EN ESPAÑOL

Da Luthers 95 teser om avlaten ble spikret opp den 31. oktober 1517, utløste det et teologisk, politisk og kulturelt jordskjelv som historikerne fortsatt grunner over.

Les hele essayet.

Refleksjoner over reformasjonen

For 500 år siden hamret Martin Luther opp 95 teser på en kirkedør i Wittenberg og — bang: Reformasjonen var i gang!

REFORMASJONEN | preacher.no | Gjesteblogg av Erling Rantrud | 3. november 2017
LEER EN ESPAÑOL


OM FORFATTEREN
Erling Rantrud er prest i DELK — Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn — med tjeneste i Sandefjord og Horten menigheter. Rantrud er født i 1981 og bodde sine første leveår i Israel hvor faren var prest i den lutherske Immanuel-kirken i Tel Aviv. Av yrke er han først utdannet gartner og har senere jobbet ti år som lærer. Kirken i Sandefjord har også skole, så prestekallet omfatter også oppgaver som skoleprest og et særlig fokus på barn og unge i menigheten. Erling Rantrud er gift med Gina. Sammen har de tre barn og bor i Sandefjord.

Les mer

Reflexiones sobre la Reforma

Hace quinientos años Martín Lutero martilló las noventa y cinco tesis por la puerta de la iglesia de Wittenberg (Alemania) y … ¡Bang! La Reforma estaba en marcha!

REFORMA | preacher.no | Blog de invitado por Erling Rantrud | 3 de Noviembre del 2.017
LES PÅ NORSK


SOBRE EL AUTOR
Erling Rantrud es un reverendo de la DELK — las Iglesias Evangélicas-Luteranas Cristianas de Noruega — y ministra en las sedes de los municipios de
Sandefjord y de Horten. Rantrud nació 1.981 y vivió sus primeros años en Israel, donde su padre era reverendo en la Iglesia Luterana «Immanuel» en la ciudad de Tel Aviv. De profesión primero es agrónomo jardinero professional y en seguida trabajó como educador de bachillerato durante diez años. La iglesia en Sandefjord también tiene una escuela, por lo tanto el ministerio también incluye areas como ser el sacerdote de la escuela y tener un enfoque especial con los niños y jóvenes de la congregación. Erling Rantrud está casado con la Sra. Gina Rantrud. Juntos tienen a tres hijos y viven en Sandefjord.

Leer más

Feil på feil om Luthers «diktatur» i Danmark-Norge

Lørdag gjenga VG en lang kronikk av den danske forfatteren, magisteren og selvtitulerte Luther-eksperten Jens-André Herbener. Det ble mange feil.

REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 31. oktober 2017

Reformasjonsjubileet er i dag. Det er nøyaktig 500 år siden Martin Luther sprikret 95 teser — påstander — setninger — i hovedsak kritiske til trospraksis og avlatshandel i den katolske kirken — til kirkedøren i Wittenberg. Lørdag publiserte VG en kronikk (lenke | PDF) av den danske forfatteren Jens-André Herbener.

Kronikken var ikke bare sterkt kritisk til Luthers reformasjon. Den inneholdt også mange feil. Jeg sendte dette innlegget til VG som svar på noen av de drøyeste påstandene.

Les mitt svar til VG

Lutero es digno de una celebración

EDITORIAL El terremoto de la Reforma liberó al cristianismo protestante de los vínculos del comercio de indulgencias, la idolatría de los santos y las cadenas del Papa.

Dagen.no | Por Vebjørn Selbekk, Editor, Jefe de redacción | 28 de Octubre del 2.017
Traducción y publicación con permiso del autor por Victor Skimmeland
LES PÅ NORSK

El martes pasaremos una fecha histórica. Entonces será solo 500 años desde el 31 de Octubre del 1.517, la fecha en que comenzó la Reforma.

La historia tradicional es que Martín Lutero entabló las 95 tesis en la puerta de la iglesia en la ciudad de Wittenberg (Alemania). Solo eso con la puerta de la iglesia es controvertido. Puede que no sea de esa manera. Sin embargo, independientemente de la forma en que se distribuyan las tesis, o las enseñanzas, si se quiere, entonces son pocas las personas que disputan la influencia que él ejerció.
Leer más

Luther i fem hundre!

Luther i farta! Vel, kanskje ikke så veldig. Men det er bare seks dager til 500-årsmarkeringen av starten på reformasjonen.

REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 25. oktober 2017

I dag skriver jeg litt kort. Adventkirken i Norge laget en TV-serie om reformasjonen på seinsommeren i år. Den serien har jeg lyst til anbefale. Enten du er kristen eller ikke, pinsevenn eller kirkevenn — du trenger å kjenne din egen historie. Her får du med deg det viktigste som skjedde for Vesten i forrige årtusen. Altså, reformasjonen. Den ble utløsende for all moderne tenkning etterpå. Også den tenkning som sa nei, takk til kjerka.

Les litt til

Da reformasjonen kom over Atlanterhavet

Reformasjonen feires her i nordvest. Hvordan har reformasjonen egentlig sett ut med øynene til urbefolkningen i Colombia, landet som ble oppkalt etter den største av koloniherrene?

REFORMASJONEN | preacher.no | Gjesteblogg av Carloz Diaz | 13. oktober 2017

LES MER

Luther is my homeboy

Reformasjonen startet med at Martin Luther spikret sine «teser» på kirkedøra i Wittenberg i 1517.

davidsliv.com | Gjesteblogg av David Åleskjær | 19. september 2017

«Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.» (1. Kor 3:4-7)

Klikk for å lese mer

Melanchtons helbredelse – Luther og bønn (IV)

BIBEL PÅ TYSK. Luther får hjelp av Philipp Melanchton med bibeloversettelsen, 1523-24. Radering 1847 av Gustav König. Wikimedia Commons.

Mot slutten av Luthers liv og virke tar bønnelivet en ny vending. Han legger hendene på syke, og de blir helbredet!

SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017

4. og siste del – Møtet med Melanchton

Klimaks i praksis, om vi skal tro senere historienedtegnelse, er likevel ikke Luthers selverkjennelse, men tvert om to særskilte øyeblikk i hans forbønnspraksis.

Les mer

Omvendelsen – Luther og bønn (III)

OMVENDELSE. Luther er blitt tillagt følgende utsagn: «Mennesker omvender seg tre ganger. Først i hodet, så i hjertet, deretter i lommeboka. Dessverre skjer ikke alle tre samtidig.»
Denne fikk du gratis av meg. Etter hvert skal du også få bli med på å sponse evangeliseringen fra denne bloggen. Foto: Wikimedia Commons.

Luther beskrev klosterlivet som en periode med dyp, åndelig fortvilelse: – Jeg mistet kontakten med Kristus, Frelseren og Trøsteren, og gjorde ham til fangevokter og bøddel for min arme sjel.

SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017

Les mer

Ungdomstida – Luther og bønn (II)

KLOSTER. Unge Martin Luther oppsøker klosteret. Illustrasjon: Wikimedia Commons.

Hvem ba Luther til? Hvilket gudsbilde hadde Luther? Hvordan kom det til uttrykk i bønnene? Hva vet vi om samtiden i forhold til bønn, særlig Luthers bønn? La oss se på noen definerende begivenheter i Luthers liv.

SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017

Les mer

Be uten stans – Luther og bønn (I)

BORDBØNN. Dette er neppe representativt for hvordan Luther ba. Jo, han ba bordbønner, med ved bordet samlet han studentene sammen med familien. Ukjent kunstner, fra Wikimedia Commons.

For Martin Luther var bønnen viktig. Så viktig at han regnet bønn som åndedrettet, pusten i sitt åndelige liv.

SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017

Dette stykket er så langt at jeg publiserer det i fire – 4 – deler. De publiseres etter hverandre, med én times mellomrom. God lesning.

Les mer

Den største europeeren i forrige årtusen

Er Luther den største europeeren i det forrige årtusen? Det skulle ikke være nødvendig å spørre. Ingen har påvirket vår tenkning mer enn den tyske munken Martin Luther.

SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 2. september 2017

Uansett hvordan vi ser på det, må Martin Luther regnes som den mest innflytelsesrike blant europeere i forrige årtusen. Selv fem hundre år etter at han utløste reformasjonen, finnes det neppe noen europeer som er viktigere for vår kultur. Ikke en gang Albert Einstein.

Klikk for å lese mer

La det zwinge, Zwingli!

Den sveitsiske reformatoren Ulrich Zwingli mente folk kunne lese og forstå Bibelen selv. Dette var radikalt. De fleste var ennå analfabeter.

REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 17. august 2017

Les mer