Guds vilje, du lissom

REFORMASJONEN Hva er Guds vilje? Kan det virkelig være så enkelt som at mennesker skal bli frelst? Uten fariseere, paver, reformatorer, teologer og andre mellommenn?

Pavene var verdensmestre i å bestemme Guds vilje. En av mine gamle professorer, selv katolikk, gikk langt i å bekrefte dét da han skrev om senmiddelalderens dårligste paver. «Kirken har mye å takke Jesus for,» sa visstnok en pave. «Evangeliet har brakt kirken mange penger.»

Det var ikke rart Luther gjorde opprør.

Nytolkning

Reformasjonsjubileet var visst over i fjor. Her på bloggen bruker vi imidlertid litt mer tid enn andre og feirer med et lite stykke til. Det var mer kake på fatet.

Jeg skal ikke identifisere min professor, og jeg parafraserer ham nok litt grovt. Poenget er ikke å «ta» ham, ikke på noen måte. Det er jo han som kritiserer disse pavene.

Fordi pavene hadde tilranet seg monopol på å fortolke «Guds vilje»–enten paven satt på tronen for makten og pengene, eller han faktisk trodde–måtte reformatorene nytolke Guds vilje. Selvfølgelig måtte de det.

Og dermed fikk vi litt etter litt Luthers katekisme. Stor, som liten.

Martin Luther

Fader Vår har denne setningen:

«La viljen Din skje på jorden slik som i himmelen.»

Viljen Din…

Luther spør:

«Hva betyr dette?»

Luther svarer også:

«Guds gode og nådige vilje skjer selv uten våre bønner, men vår bønn er likevel at Hans vilje må skje også iblant oss.»

Ikke veldig klart? Nei…

Guds vilje

Nytt spørsmål fra Luther. (Også dette måtte konfirmantene pugge utenat sammen med svaret):

«Hvordan skjer så dette?»

Nytt svar:

«Når Gud knuser og hindrer alle onde råd, all ond vilje, alt som ikke vil la hos høyholde Guds navn, heller ikke la Hans rike komme—slik er Djevelens og verdens vilje, slik er vårt kjøtt–så styrker Han oss og holder oss fast ved sitt ord og i tro helt til vår siste dag. Dette er Hans nådige og gode vilje.»

Fra Luthers lille katekisme, oversatt på nytt av denne bloggeren (i tilfelle du ikke kjente igjen ordlyden fra pugginga som konfirmant).

Fremdeles ikke veldig klart?

Jesus er faktisk svaret

OK, la meg sitere Jesus, da. Uten fariseere, paver, reformatorer eller teologer som mellommenn.

«Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst (1Tim 2:3-4)

Og for at det ikke skal være noen tvil om at vi fariseere, paver, reformatorer og teologer ikke har noe mellom deg og Gud å gjøre:

«For Gud er én, og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus (1Tim 2:5)

Jepp. Sånn er det.

Dette er Guds vilje.

Og, du–meld deg på nyhetsbrevet vårt! Vi sender ut nytt nå i ettermiddag.

Få NYTT fra PREACHER.no:


Vi gir ALDRI bort mailen din. Du mottar mail fra oss omtrent en gang i uka, gjerne seint søndag kveld. (Vi har riktignok fri, men det har ikke apekatten MailChimp.) Når du er ferdig med å registrere deg, får du en mail fra MailChimp som ber deg bekrefte adressen din.


Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no. Alle rettigheter reservert © 2018 Victor Skimmeland. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit om du oppgir kilde. Annen bruk? Spør først.