Bonuspoeng i kloster

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

HVERDAG / VEIEN VIDERE Sju år siden i dag. Etter flere tjenestereiser til Colombia reiste jeg gratis på poeng til Roma, gang på gang, og gikk frivillig i kloster. Nå satt jeg på flyplassen, på en lounge forbeholdt overklasse og bonuspoeng. Det var en yngre og feitere Victor. Jeg hadde allerede kreft i hjernen, men … Les mer

Omvendelsen – Luther og bønn (III)

Luther beskrev klosterlivet som en periode med dyp, åndelig fortvilelse: – Jeg mistet kontakten med Kristus, Frelseren og Trøsteren, og gjorde ham til fangevokter og bøddel for min arme sjel. SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017 Del 3 – Luthers «omvendelse» Johann von Staupitz, Luthers overordnede og sjelesørger, mente at … Les mer