Guds vilje, du lissom

REFORMASJONEN Hva er Guds vilje? Kan det virkelig være så enkelt som at mennesker skal bli frelst? Uten fariseere, paver, reformatorer, teologer og andre mellommenn? Pavene var verdensmestre i å bestemme Guds vilje. En av mine gamle professorer, selv katolikk, gikk langt i å bekrefte dét da han skrev om senmiddelalderens dårligste paver. «Kirken har … Les mer

Marias dag

Det er i dag! Det er i dag! Sånn slutter en gammel og dårlig vits du skal slippe å høre av meg i dag. REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. desember 2017 LEER EN ESPAÑOL MEN: Det er altså i dag. En av de store forskjellene mellom romersk og kristen tro etter reformasjonen … Les mer

Martín Lutero fue un denunciante

LA REFORMA No era ni fundamentalista ni demócrata. Pero con una elocuencia valiente Lutero sigue dejando huella. Blog por Marius Timmann Mjaaland | 11-Nov-2.017 LES PÅ NORSK Cuando las 95 tesis de Lutero sobre las indulgencias habían sido clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg (Alemania) el 31 de octubre de 1517, desencadenó … Les mer

Luther var en varsler

REFORMASJONEN Han var hverken fundamentalist eller demokratiforkjemper. Men som fryktløs retoriker setter Luther fortsatt spor. Gjesteblogg av Marius Timmann Mjaaland | 11. november 2017 LEER EN ESPAÑOL Da Luthers 95 teser om avlaten ble spikret opp den 31. oktober 1517, utløste det et teologisk, politisk og kulturelt jordskjelv som historikerne fortsatt grunner over. For enkelte … Les mer

Refleksjoner over reformasjonen

REFORMASJONEN For 500 år siden hamret Martin Luther opp 95 teser på en kirkedør i Wittenberg og — bang: Reformasjonen var i gang! OM FORFATTEREN Erling Rantrud er prest i DELK — Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn — med tjeneste i Sandefjord og Horten menigheter. Rantrud er født i 1981 og bodde sine første leveår i Israel … Les mer

Feil på feil om Luthers «diktatur» i Danmark-Norge

Lørdag gjenga VG en lang kronikk av den danske forfatteren, magisteren og selvtitulerte Luther-eksperten Jens-André Herbener. Det ble mange feil. REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 31. oktober 2017 Reformasjonsjubileet er i dag. Det er nøyaktig 500 år siden Martin Luther sprikret 95 teser — påstander — setninger — i hovedsak kritiske til trospraksis … Les mer

Lutero es digno de una celebración

EDITORIAL El terremoto de la Reforma liberó al cristianismo protestante de los vínculos del comercio de indulgencias, la idolatría de los santos y las cadenas del Papa. Dagen.no | Por Vebjørn Selbekk, Editor, Jefe de redacción | 28 de Octubre del 2.017Traducción y publicación con permiso del autor por Victor Skimmeland LES PÅ NORSK El … Les mer

Luther i fem hundre!

Luther i farta! Vel, kanskje ikke så veldig. Men det er bare seks dager til 500-årsmarkeringen av starten på reformasjonen. REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 25. oktober 2017 I dag skriver jeg litt kort. Adventkirken i Norge laget en TV-serie om reformasjonen på seinsommeren i år. Den serien har jeg lyst til anbefale. … Les mer

Da reformasjonen kom over Atlanterhavet

Reformasjonen feires her i nordvest. Hvordan har reformasjonen egentlig sett ut med øynene til urbefolkningen i Colombia, landet som ble oppkalt etter den største av koloniherrene? REFORMASJONEN | preacher.no | Gjesteblogg av Carloz Diaz | 13. oktober 2017 Carlos Eduardo Díaz H. er evangelisk pastor i millionbyen Medellín i Colombia og tidligere president for Den … Les mer

Luther is my homeboy

Reformasjonen startet med at Martin Luther spikret sine “teser” på kirkedøra i Wittenberg i 1517. davidsliv.com | Gjesteblogg av David Åleskjær | 19. september 2017 «Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? … Les mer

Melanchtons helbredelse – Luther og bønn (IV)

Mot slutten av Luthers liv og virke tar bønnelivet en ny vending. Han legger hendene på syke, og de blir helbredet! SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017 4. og siste del – Møtet med Melanchton Klimaks i praksis, om vi skal tro senere historienedtegnelse, er likevel ikke Luthers selverkjennelse, men … Les mer

Omvendelsen – Luther og bønn (III)

Luther beskrev klosterlivet som en periode med dyp, åndelig fortvilelse: – Jeg mistet kontakten med Kristus, Frelseren og Trøsteren, og gjorde ham til fangevokter og bøddel for min arme sjel. SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017 Del 3 – Luthers «omvendelse» Johann von Staupitz, Luthers overordnede og sjelesørger, mente at … Les mer

Ungdomstida – Luther og bønn (II)

Hvem ba Luther til? Hvilket gudsbilde hadde Luther? Hvordan kom det til uttrykk i bønnene? Hva vet vi om samtiden i forhold til bønn, særlig Luthers bønn? La oss se på noen definerende begivenheter i Luthers liv. SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017 Del 2 – Ungdomstida Allerede fra Luthers … Les mer

Be uten stans – Luther og bønn (I)

For Martin Luther var bønnen viktig. Så viktig at han regnet bønn som åndedrettet, pusten i sitt åndelige liv. SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. september 2017 Dette stykket er så langt at jeg publiserer det i fire – 4 – deler. De publiseres etter hverandre, med én times mellomrom. God lesning. … Les mer

Den største europeeren i forrige årtusen

Er Luther den største europeeren i det forrige årtusen? Det skulle ikke være nødvendig å spørre. Ingen har påvirket vår tenkning mer enn den tyske munken Martin Luther. SERIE: REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 2. september 2017 Uansett hvordan vi ser på det, må Martin Luther regnes som den mest innflytelsesrike blant europeere … Les mer

La det zwinge, Zwingli!

Den sveitsiske reformatoren Ulrich Zwingli mente folk kunne lese og forstå Bibelen selv. Dette var radikalt. De fleste var ennå analfabeter. REFORMASJONEN | preacher.no | Victor Skimmeland | 17. august 2017 [read more=”Les mer” less=”Les mindre”] Det er reformasjonsjubileum i år. Vi feirer 500 år siden Martin Luther spikret protesten mot pavens avlatshandel (og litt … Les mer