Den største løgnen

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

IKKE FOR KRISTNE En av de mest uhyrlige påstander – og samtidig det store problemet med – enhver religion, er at du trenger noe eller noen som står mellom deg og Gud. Bare sånn kan Gud lytte til deg. Men dette er løgn! Likevel påstår de: Du er ikke verdig. Gud kan ikke høre deg … Les mer

Guds vilje, du lissom

REFORMASJONEN Hva er Guds vilje? Kan det virkelig være så enkelt som at mennesker skal bli frelst? Uten fariseere, paver, reformatorer, teologer og andre mellommenn? Pavene var verdensmestre i å bestemme Guds vilje. En av mine gamle professorer, selv katolikk, gikk langt i å bekrefte dét da han skrev om senmiddelalderens dårligste paver. «Kirken har … Les mer