Prøver å løse melanomgåten

FØFLEKKREFT På under ti år har behandlingen av ondartet føflekkreft med spredning gjennomgått en revolusjon. Utfallet for pasienter med denne sykdommen er ikke lenger den sikre død, men mulighet for et lengre liv med høy livskvalitet.

Bildetekst:
ONKOLOG. Dr. Teresa Amaral. Hentet fra: http://magazine.esmo.org

HUSK >> LIK og FØLG Victor Skimmeland er PREACHER.no på FACEBOOK

Teresa Amaral fra Portugal er en av Europas unge onkologer som forsker på pasienter med spredning til hjernen. Doktorgraden hennes gir oss et glimt inn i en verden med raske og store forandringer for pasientene.

– Det er vanskelig å fatte seg i korthet når man skal beskrive de fantastiske funnene vi har gjort innen melanombehandlingen bare de siste årene, sier en begeistret Amaral.

– Fram til 2011 hadde vi egentlig ingen effektiv behandling for å tilby pasientene. Behandlingen av malignt melanom med spredning forandret seg imidlertid dramatisk da vi fikk målrettede terapier og immunterapi, sier onkologen som allerede har rukket å gjøre seg bemerket som lege ved Lisboas universitetssykehus, i det portugisiske flyvåpenet og Tübingen i Tyskland.

Nesten halvparten overlever lenge

– Bare på få år har 45% av pasientene med metastatisk melanom og en BRAFV600-mutasjon fått nytte av BRAF- og MEK-hemmere, selv om utvikling av resistens over tid ennå er vanlig, sier Amaral.

Hun legger til at immunterapien kom egentlig til sine egne da den ble tatt i bruk mot melanom, og den ga en bemerkelsesverdig klinisk fordel for blant annet BRAFV600-mutert sykdom.

– Over en tredel av pasientene som allerede hadde en forhistorie med med tung behandling overlever nå fem år eller mer. Nylig har også resistens i immunterapi blitt bedre beskrevet, og en dypere forståelse av resistensutvikling er noe som vil fortsette å oppta oss forskere i tiden framover, fortsetter den portugisiske onkologen som også sitter i ESMOs komité for yngre onkologer.

ESMO står for European Society for Medical Oncology, eller europeisk forening for medisinsk onkologi.

Fremtiden ser lys ut

– Få behandlingsmuligheter har hittil vært tilgjengelige for pasienter i neoadjuvant- og adjuvansinnstillinger, men fremtiden ser lysere ut for de som kommer med i målrettede og immunterapeutiske studier, påpeker Amaral.

– Toksisitet ved bruk av nyere virkestoffer er ennå et stort sett ukjent territorium, med profiler som er svært forskjellige fra hva onkologer har vært vant til med konvensjonell kjemoterapi. Derfor er det nødvendig å raskt og korrekt identifisere signaler og symptomer og kunne starte behandling.

Amaral påpeker at framgangen i terapier i løpet av kort tid har revolusjonert måten vi behandler melanom på klinisk, og hun har førstehånds kunnskap fra egne pasienter som både lever lenger og med høyere livskvalitet.

LES FLERE SAKER FOR KUNDE >> Føflekkreftforeningen

Tverrfaglighet og pasientmedvirkning avgjørende

– Men jeg må legge til at ikke alt skyldes bare bedre medikamenter, men også involvering av tverrfaglige grupper og pasienters pårørende har vært vesentlige bidrag til å forbedre pasientomsorgen.

Den portugisiske onkologen mener at det neste store framskrittet i melanombehandling vil være å definere de beste måtene å kombinere terapi på for å bedre resultater.

– Hvordan kan vi kombinere og ordne forskjellige, målrettede terapier med bredere immunterapier? Hvordan kan vi kombinere lokale og systemiske terapier på en trygg og effektiv måte? Og, ikke minst, hvordan identifiserer vi de pasientene som vil ha best nytte av kombinasjonsbehandling og de hvor monoterapier alene kan være nok?

Amaral mener også at en utfordring vil være å bedre forstå hvor lenge man skal fortsette behandlingen.

– Behandlingene kan være tøffe, og overbehandling vil påvirke livskvaliteten negativt, samtidig som kostnadene er høye ved disse nye terapiene. Kostnad er ennå en betydelig utfordring i mange land, avslutter den unge onkologen.

>> Les ESMO Perspectives.

KUN TIL DEMOBRUK — FOR KUNDE.
First published on client’s site at Føflekkreftforeningen.
All rights reserved © 2018 Victor Skimmeland. Victor Skimmeland is a former journalist and theologian. After contracting melanoma he was decommisioned and now lives off an early retirement. He’s fighting this horrible disease as a part-time contributor to various charities and as a blogger. No part of his texts may be copied or reprinted for commercial gain. However, all stories are meant to be shared and used but do please reference the source. For other than non-commercial use please obtain advance permission in writing.