Martin Luther om tvileren Tomas

Tomas var ikke var til stede da de andre disiplene skjønte at Jesus hadde stått opp fra de døde. Tomas trodde ikke, og derfor ble han i ettertid kalt Tvileren. Det var det imidlertid ikke særlig grunn til.

SØNDAG | preacher.no | Victor Skimmeland | 8. april 2018

Fordi Tomas hadde sagt at han ikke trodde på oppstandelsen før han selv fikk kjenne på sårene til Jesus, ble han kalt Tvileren. Tvileren Tomas.

Jeg skriver ikke på søndager, for etter mange år i kirke og misjon har jeg endelig skjønt hvor deilig det er å sette seg rett ned i kirkebenken og bare lytte. Denne teksten ble gjort unna lørdag og lagt ut på forfall. Kanskje markerer den starten på søndagstekster?

Evangelieteksten om Tomas leser du i Johannes 20:24-30

Tomas var ikke var til stede da de andre disiplene skjønte at Jesus faktisk hadde stått opp fra de døde. Først noen dager etterpå møtte også Tomas den levende Jesus. Bibelen forteller at det skjedde på denne dagen, på den åttende dagen etter oppstandelsen.

OK. Tomas, altså. Tvileren Tomas.

La oss lytte til Luther. Teksten er et halvt tusen år gammel og bærer litt preg av det, men ikke så veldig mye. Den er fra en av Luthers mange taler, oversatt fra gammel tysk via engelsk og deretter videre til norsk av meg. Jeg gjorde det sånn for å slippe trøbbel med copyright. Den norske oversettelsen er ennå for ny. Teksten er litt for lang til at jeg uten videre bare kan påberope meg sitatretten.

Hva gjør så Kristus med den stakkars, ikke-troende mann? Han drøyer ikke lenge, men på den åttende dag etter sin oppstandelse, når Tomas igjen hadde styrket seg etter sin vantro—etter at han hadde vært døden nær—og ingen lenger hadde håp om at Kristus ville vise seg for dem hver især: Da viser Han seg for disiplene på ny, denne gang også for Tomas, og sier:

Fred være med eder.

I disse ord omfavner han også den stakkars, store synderen, Tomas, slik at hans hjerte igjen skal fylles med glede.

Så sier han til Tomas:

Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side, og vær ikke…

(Så mye elsket Han altså Tomas at ikke bare skulle han se, slik de andre hadde sett, men også kjenne og føle Ham, slik han hadde sagt, for at han så ikke skulle være)

…vantro, men troende!

Disse ordene ble skrevet for vår skyld, slik at vi skulle lære hvor mye Kristus elsker oss, og hvor vennlig, faderlig, omsorgsfullt og mildt han behandler oss, og vil fortsette å behandle oss.

Det må så være at Han fremdeles har de samme tegn og merker som kanskje endog skal skinne enda sterkere og klarere enn selv Hans legeme, og at Han vil fremvise dem for den hele verden, slik Skriften sier:

Hvert øie skal se Ham, også de som har gjennemstunget Ham. (Åp. 1:7)

Men i det at Herren viser oss sine hender og føtter, gir Han oss også å forstå at det er Hans gjerninger og ingen andres, som hører til frelsen, for ved Hans hender og føtter forstås Skriftene om gjerningene og vår oppførsel. Men skulle noen spørre:

Min kjære venn, du taler mye om tro, og at vår frelse er fullt avhengig av den, og bare den, må jeg så få spørre deg, hvordan kan vi finne tro?

Jeg vil fortelle deg dét. Vår Herre Kristus har sagt:

Fred være med eder! Se mine hender. Og så videre.

Se, å menneske, Jeg er den eneste som har tatt dine synder bort, og som har forløst deg.»

Det var Luther på den søndagen da også Tomas fikk se Frelseren. Tomas ble kalt tvileren. Det er det ikke mye grunn til. Tomas var den av apostlene som dro lengst med evangeliet. Han stiftet kirker helt bort til India.

God søndag.

BEKREFTELSE. Tomas får bekreftet at det virkelig er Jesus som lever. Maleri av Caravaggio.


På tide å joine bloggen, venner. Her er det nok av gull i munn, om ikke akkurat morgenstund. Kom igjen, bli en STALKER!
Følg oss her
.

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først — hvis du oppgir full kildehenvisning.