Det er nok nå!

SØNDAG «Ingen, verken mann eller kvinne, skal legge mer arbeid i offergaven til helligdommen.»

8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN gir oss tekst om overflod fra Andre Mosebok (2Mos 36:2-7). Moderne predikanter kan nok lære litt av eksemplet herfra og si at nok er nok.

2 Så kalte Moses på Besalel og Oholiab og på alle de kloke mennene som Herren hadde gitt visdom i hjertet, alle som kjente seg drevet til å ta fatt på arbeidet og fullføre det. 3 Av Moses fikk de alle offergavene som israelittene hadde kommet med til arbeidet og tjenesten i helligdommen. Men morgen etter morgen fortsatte folket å komme med frivillige gaver. 4 Da kom alle de som hadde visdom til å utføre alt arbeidet på helligdommen, enhver fra sitt arbeid, 5 og sa til Moses: «Folket kommer med mer enn det som er nødvendig for å utføre det arbeidet Herren har pålagt oss.» 6 Da ga Moses beskjed om at det skulle ropes ut i leiren: «Ingen, verken mann eller kvinne, skal legge mer arbeid i offergaven til helligdommen.» Slik ble folket stanset i å komme med mer. 7 Det de hadde gitt, var nok til å få arbeidet gjort, ja, mer enn nok.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no