Om fordommer

LIVSMESTRING Manna fra et menneske.

«Gud tillater oss vår preferanser. Han tillater oss ikke vår fordommer. I det øyeblikket din preferanse for noen eller noe blir en fordom mot noen andre, da er du på gal side av Guds vilje. Og da trenger du å omvende deg…

…og det sier jeg på en så hyggelig måte som mulig!»

(Slik pleier Graham Cooke å avslutte ting han sier OG som vi trenger å ta til oss – men som ikke vi skal la noen bruke til å fordømme oss.)

Copyright for Norge © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no