Barmhjertighet

SØNDAG Trøst, oppmuntring, fellesskap, kjærlighet, medfølelse og barmhjertighet. Dette er noen av egenskapene Jesus Kristus gir i følge en av søndagens lesetekster. Dette er også dagen da TV-aksjonen går til Kirkens Bymisjon.

HUSK KONTANTER TIL BØSSEBÆRERNE!

22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN er kirkens navn på 21. oktober. Dagens prekentekst er den kjente fortellingen om den barmhjertige samaritanen (Luk 10:25-37), men jeg velger meg en av de andre tekstene.

I dag er TV-aksjonens innsamling til Kirkens Bymisjon. Alle tekstene denne søndagen handler på en eller annen måte om hvordan vi tar til oss budskapet om å vise barmhjertighet. Jeg velger meg første lesetekst, hentet fra Paulus brev til menigheten i Filippi, kapittel 2, versene 1-4:

1 Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, 2 så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. 3 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. 4 Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no