Bot og bønn

Bot og bønn

SØNDAG Med et bokstavrim gjør man alvoret litt mindre, men bot og bønn? Denne søndagen er det lite nåde i kirken.

28. OKTOBER ER DAGEN I KIRKEÅRET da menigheten særskilt skal vende seg fra sine synder. Med et bokstavrim gav man et høvelig navn til søndagen før allehelgensdag, også kjent som de dødes dag.

Bots- og bededag var viet selvransakelse og omvendelse. Bots og bededag, eller bot og bedring. Kirkens jødiske forbilde var Yom Kippur.

Også i dag velger jeg meg evangelieteksten, som i år er hentet fra Lukas-evangeliets 18. kapittel, versene 9-14:

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

10 «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. 11 Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ 13 Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’

14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no