Ringen til Pontius Pilatus er funnet

TROENS BEVIS Ringen til den romerske guvernøren som dømte Jesus til døden på et kors, er funnet. Utgravingen av festningsbyen Herodion skjedde for femti år siden, men først nå har arkeologene rukket å tyde inskripsjonene på alle funnene. Pontius Pilatus’ signetring var ett av dem.

Det blir stadig vanskeligere å hevde at Jesus ikke eksisterte. De historiske bevisene som bekrefter fortellingene i Det nye testamentet blir stadig flere.

Bildetekst:
PILATUS. De jødiske prestene tok Jesus med til Pontius Pilatus for å få Ham dømt. Illustrasjon: The Wisdom Daily, med tillatelse.

Det var i et oppslag i dag i den engelskspråklige utgaven av Ha’aretz at nyheten dekkes. Under en måned før jul får vi enda et bevis på at fortellingen om Jesus er historisk korrekt.

LES HA’ARETZ >> Ring of Roman Governor Pontius Pilate Who Crucified Jesus Found in Herodion Site in West Bank (betalingsmur)

FESTNING. Kong Herodes bygget festningsbyen Herodion, eller Herodium. Foto: Wikimedia Commons.

Mannen som beordret Jesus Kristus korsfestet, var guvernør i Jerusalem og Judea. Nå er navnet til Pontius Pilatus tydet på en signetring i bronse som ble funnet i en arkeologisk utgravning av festningsbyen Herodion, også kalt Herodium, for drøyt femti år siden. Festningen ligger i nærheten av Betlehem på Vestbredden og ble tilgjengelig for arkeologer etter seksdagers-krigen i 1967.

>> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Ringen var en av flere tusen gjenstander som ble avdekket i undersøkelsen, og funnet var åpenbart mer betydningsfullt enn man først antok. Pilatus’ navn er nå avdekket etter en grundig rens, og ringen ble avfotografert med et spesialkamera som Israels antikvitetsmyndighet (Israel Antiquities Authority) har på sine laboratorier. Inskripsjonen avdekket at dette var en signetring som ble brukt til å sette segl på dokumenter, og ringen har bilde av en vinkaraffel sammen med den greske inskripsjonen «Pilatus».

SIGNETRING. Guvernør Pontius Pilatus’ signetring ble funnet etter seksdagers-krigen for femti år siden, men først nå har arkeologene rukket å tyde inskripsjonen. Den var del av et enormt funn. Tegning: J. Rodman. Foto: Hebrew University.

Den riktige Pilatus

Nettopp på grunn av at dette er en signetring, noe kun høyere embetsmenn brukte, og det faktum at navnet Pilatus var svært sjeldent på Jesu tid, er det liten tvil om at dette faktisk er ringen til Jesu dommer. Pilatus var den femte romerske høvedsmannen, eller guvernøren, i Judea, og historien har i ettertid vist oss at han var den mest prominente. Han styrte området i ti år, som vanlig var, fra år 26 til 36 e.Kr. Noen historikere mener at han tiltrådte så tidlig som i år 19 e.Kr. Han kan da ha vært konstituert i den forrige guvernørens sted inntil han selv ble formelt utnevnt på åremål.

— Jeg kjenner ikke til noen annen Pilatus fra denne perioden, sier professor Danny Schwartz ved det hebraiske universitetet til avisen Ha’aretz.

— Ringen viser at den tilhørte en mann av høy posisjon og med betydelig rikdom, mener professoren.

En signetring av denne typen er typisk for offiserer i det romerske kavaleriet, som Pontius Pilatus tilhørte. Ringen er enkel, og forskerne mener derfor at den ble benyttet i det daglige. Den har mest sannsynlig vært i bruk av en fullmektig som kunne undertegne papirer i Pilatus’ navn, tror forskerne.

Det er funnet ytterligere en gjenstand med navnet Pilatus på. Også på seksitallet fant man en stein med navnet inngravert.

UTGRAVING. Slottet og krypten etter kong Herodes er gravd ut i Herodion. Foto: BibleWalks.com.

Festningsbyen Herodion ble bygget av kong Herodes som også gav byggverket sitt eget navn. Etter at kongen var død ble festningen gravstedet hans, mens festningen ble også benyttet som romersk fort gjennom hele okkupasjonen av Judea. Det regnes derfor som sannsynlig at Pilatus brukte stedet som administrasjonssenter og ofte arbeidet derfra.

Josefus

Historikeren Josefus beskriver Pilatus som en mektig hersker. I følge Josefus skal han ha flyttet medaljonger med bildet av keiseren inn til Jerusalem, noe som var forbudt i følge jødisk lov. Avgudsbilder (keiseren hadde gudestatus) var forbudt i den hellige by, og folket gjorde opprør. Folket trakk seg så tilbake, i følge Josefus, først da Pilatus truet med nedslaktning av protestmakerne.

Enkelte mer liberale teologer mener denne hendelsen var opphavet til Johannes Åpenbarings (kap. 13) beskrivelse av Antikrist som setter seg i templet i Jerusalem, men det standpunktet blir imøtegått av mer konservative kristne.

— Jødene hadde øvd på opprøret på forhånd, skriver Josefus. — De falt alle på en gang til jorden og strakk hodene fram i en gest for å vise hvordan de var villige til å ofre sine liv for ikke å bryte med budene i Torahen (loven).

Pilatus beordret med en gang bildene av keiseren fjernet fra Jerusalem. Her fjerner historien seg fra Johannes Åpenbaring. Antikrist gir seg ikke, men vil bli nedkjempet når Jesus Kristus vender tilbake til jorda.

>> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. © 2018 og alle rettigheter reservert. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.