Trenger Frikirken å tro at Gud skapte?

TROSFORSVAR Våre pastorer får sin utdanning på Menighetsfakultetet. Hva gjør vi for at ikke pastorene skal preges av det som undervises der — og som er i strid med Bibelen og Frikirkens tro?

Den Evangelisk Lutherske Frikirke bruker “Menighetsfakultetet” som sin læreanstalt. Ingar Clausen har selv vært søndagsskolelærer i Porsgrunn Frikirke i flere tiår. Han reagerte på en tidligere reportasje i avisa Vårt Land om hva Frikirkens pastorer lærer bort om evolusjonen som alternativ til en Gud som Skaper.

— Hvilken linje følger våre ledere i Frikirken? Har Gud hånd om skaperverket, eller har troen på tilfeldigheter påvirket de som skal utforme hva vi tror på? spør Clausen.

Vil du sende en hilsen til forfatteren?
Du kan enten skrive mail til ingarclausen@gmail.com, eller
sende en melding til ingar.clausen på Facebook Messenger

 
DERSOM VÅRE PRESTER og pastorer blir utdannet ved Menighetsfakultetet (MF), risikerer vi at deres forkynnelse preges av studiedekan Atle O. Søvik. Han mener det er 99,99 prosent sikkert at evolusjonslæren stemmer.

Preker han darwinisme? Da støtter han indoktrinering og ensretting og noe som egentlig er en egen religion. (Darwinister later likevel til å tro at deres eget syn ikke er tro, men viten.) Dermed: Er Søvik troverdig?

ATEIST. Richard Dawkins er evolusjonsbiolog og forkjemper for et ateistisk verdensbilde. Mens kristne stort sett tar angrepene hans i stillhet, har han gjentatte ganger blitt truet når han angriper islam. Foto: Fiona Hanson.

I Vårt Land 16. oktober 2013 – ja, det er altså en stund siden, men like aktuelt – fremmet MFs ledelse oppfatninger som også frontes av biologen og erkeateisten Richard Dawkins. Hans fanesak er evolusjonslæren og fremming av darwinismen, samt latterliggjøring av kristen tro – inkludert troen på en Skaper.

Men hva lærer Frikirken? Mener Atle O. Søvik alt det han blir referert på i Vårt Land?

I så fall lærer man ved MF at det bare er 0,01 prosents sjanse for at Gud har skapt noe som helst! Dette er en vektig grunn til et utbrudd på kav Porsgunns-dialekt:

— ÆRRE MULI’?

MERK: Redaksjonen mottok 2. juledag et avisutklipp fra Atle O. Søvik. Han tok til motmæle mot Ingar Clausen. Klippet er nå gjengitt nederst i denne denne artikkelen.

Et aldri så lite blikk på vår egen Frikirkes opplæringsplan avslører ganske tydelig at den eller de som fikk ansvar for å utarbeide sidene som handler om Guds skaperverk, muligens har misforstått oppgaven. Det kan forsiktig sies at de to sidene i hvert fall har et forbedringspotensial.

DETTE INNLEGGET SKAL IKKE være noe personangrep, ei heller noe forsøk på å etablere noen ny Christian Science, men en ganske nødvendig beskjed til våre åndelige ledere om at følgende fortsatt bør gjelde: «Den hele skrift er innblest av Gud,» for å sitere salig Erik Pontoppidan, som igjen siterte Andre Timoteusbrev 3:16 og

Vår tids kunnskap om LIVET er noen tusen ganger større i dag enn den var for 150-200 år siden. Da droppet Charles Darwin ut av prestestudiet for å dra på jord-omseiling og studere fuglelivet på Galapagos-øyene. Den nye kunnskapen ønsker ikke ledelsen ved MF at skal brukes i trosopplæringen i Kirken, ref. Vårt Land 16.10.13. Påstanden er at unge mennesker vil slutte å tro på Gud i det lange løp, dersom de blir undervist i en retning som fremholder de siste tiårs oppdagelser innen mikro- og molekylærbiologi! (Les Søviks uttalelser.)

Gamle Darwin kjente ikke til elektronmikroskopi og nyere instrumenter som muliggjør studier med en detaljrikdom som ingen tidligere har kunnet se. Den intelligente designeren, konstruktøren, matematikeren som har satt i gang det hele kan best beskrives med tre bokstaver:

G

U

D

EVOLUSJON. Evolusjonslæren far, Charles Darwin, mente vi klarte oss uten en Gud. Foto: Wikimedia Commons.

Det står ikke i skriften at «du skal ikke vite». Det står derimot at i de siste tider skal kunnskapen bli stor. (Dan 12:4)

Vi skal styrkes i troen på en Gud som også er en Skaper, en intelligens helt utenfor vår fatteevne, også vet å fortelle om den kunnskapen som evolusjonskritikere, tilhengere av Intelligent Design (ID) og kreasjonister avdekker i sine studier av Skaperverket.

Muligheter

  • La oss ikke avvise de av våre lærde eller selvlærte frikirke-medlemmer som taler og skriver på tvers av MF’s teo- og ideologer. Min påstand er at ny kunnskap om skaperverket styrker stadig troen for flere, og tvilen mister taket.
  • I 2006 ble det rapportert i et eget, vitenskapelig prosjekt om nye funn av i alt ca. 250 molekylærmotorer som arbeidet i gjærceller. De har sannelig ikke konstruert seg selv!
  • La barn og unge få lære om øyets fantastiske egenskaper som er basert på design og matematikk samt en kombinasjon av kjemi og fysikk som man ikke kjente til for 200 år siden.
  • La de unge få vite at Gud laget skapelsens første nanomotor, plassert i celler som beveger seg med utrolig hastighet.
  • Han har laget alle de nødvendige algoritmer (oppskrifter), cellenes programmeringsspråk, samt språk for selvkorrigering av feil, og DNA-molekylets 3.200.000.000 bokstav-kombinasjoner som må være plassert i riktig rekkefølge for at den enkelte celle i hver organismes kropp skal fungere etter sin hensikt.
  • Tilfanget av evolusjonskritisk litteratur er såpass omfattende at verken Vårt Land, Menighetsfakultetet eller Frikirken kan overse eller motarbeide kunnskapen særlig lenge.
  • Det finnes flere i vårt kirkesamfunn som kan utarbeide pedagogiske hjelpemidler til konfirmasjonsopplæring, foredrag ved seminarer og så videre.
  • I tillegg forteller Youtube og andre deler av internett om denne kunnskapen på en måte som evolusjonister og ateister overhodet ikke liker. De snur og vrenger på logikk, fakta, empiri etc. på en måte som bare kan kalles åndskamp.

Det er vårt ansvar å kjempe imot

Dersom vi ikke vil bruke de mulighetene i vår tid, får vi ansvaret for unnlatelsene.

Vi introduseres til læren om GUD allerede på Bibelens første blad i Første Mosebok 1.

Her starter troen. Vi trenger ikke å la Darwin, Dawkins eller andre forkludre dette for oss. Ei heller prestelærerne på Menighetsfakultetet.

La oss kjempe for mulighetene, og oppmuntre hverandre til å øke kunnskapen om en herlig GUD og Far, som sendte Ordet til oss, for at vi skulle bli ett med Han.

La oss være sammen om oppdraget!

Gå ikke glipp av viktige nyheter. FØLG og LIK oss på Facebook. DEL med dine venner. Og meld deg på vårt gratis, reklamefrie NYHETSBREV.

 

En kort biografi om INGAR CLAUSEN finner du her.

MERK: Redaksjonen mottok 2. juledag et avisutklipp fra Atle O. Søvik. Han tok til motmæle mot Ingar Clausen.

MOTMÆLE. Studiedekan Atle O. Søvik på Det teologiske menighetsfakultetet, nå MF Vitenskapelig Høgskole, svarte Ingar Clausen med en kort replikk i Vårt Land. Faksimile.

I svarreplikken skriver Søvik dette:

Svar til Ingar Clausen om skapelse og evolusjon
Som ung var jeg overbevist om at evolusjonsteorien er feil. Jeg har lest og kjenner store deler av argumentene mot evolusjonslæren. Men så synes jeg også jeg måtte gjøre meg kjent med litteratur som forsvarer evolusjonslæren. Og da oppdaget jeg at det finnes enormt mye mer og bedre argumenter for evolusjonslæren, og at veldig mye som hevdes av kritikerne er feil. Jeg ble dermed 99,99 prosent overbevist om at evolusjonslæren er rett, og tror derfor at Gud har skapt ved hjelp av evolusjon (det er en misforståelse å tro at skapelse og evolusjon utelukker hverandre). Selv om jeg er enig med Dawkins i at evolusjonslæren er rett, så er det få i Norge som har kritisert Dawkins’ ateisme mer enn meg. Min erfaring med å diskutere med kritikere av evolusjonslæren er at de bare har lest litteratur mot evolusjon, men ikke for. Hvis noen nå vil fortelle meg at jeg tar feil, vil jeg gjerne vite hvilken litteratur de kjenner som forsvarer evolusjon. For om de ikke kjenner slik litteratur, så kjenner de ikke til de relevante fakta i saken.
Atle O. Søvik
studiedekan, Det teologiske Menighetsfakultet”

Merknad: Søviks nest siste setning skal nok helst lyde slik: “Hvis noen nå vil fortelle meg at jeg tar feil, vil jeg gjerne vite hvilken litteratur de kjenner som forsvarer skapelse (det står “evolusjon”).”

© 2018 Forfatteren og preacher.no. Alle rettigheter reservert. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør oss først.