Sjette søndag i åpenbaringstiden

Jeg velger meg evangelieteksten for SØNDAG 10. februar, som er sjette søndag i åpenbaringstiden i Den norske kirke.

Bildetekst: FALSK. Jesus advarer mot falske profeter i endetiden. De vil føre mange vill. Skjermdump: YouTube.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

EVANGELIETEKSTEN handler om falske profeter i endetiden og står skrevet hos evangelisten Markus: (Mark 13:21-27).

21 Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Se, der er han’, så tro det ikke! 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. 23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. 24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal

    solen bli formørket
    og månen miste sitt lys.
    25 Stjernene skal falle fra himmelen,
    og himmelrommets krefter skal rokkes.

26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

Copyright © 2019 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.