Såmannssøndag

Vi nærmer oss faste, og dag heter det såmanns-SØNDAG i Den norske kirke. Også i dag velger jeg meg evangelieteksten.

Bildetekst: SÅMANNSSØNDAG. Utsnitt av ‘Såmann’ av Vincent van Gogh, 1888. Henger i Rijksmuseum Kröller-Müller, Nederland.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

EVANGELIETEKSTEN på Såmannssøndag er Jesu liknelse om Guds rike som en åker, hentet fra evangelisten Matteus: (Matt 13:24-30).

24 Han la fram for dem en annen lignelse og sa:

«Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. 25 Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 26 Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 27 Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ 28 ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ 29 ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 30 La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

Copyright © 2019 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.