Andre søndag i fastetiden

Andre SØNDAG i fastetiden velger jeg andre lesetekst. Det er Paulus som skriver til menigheten, og teksten gjelder menigheten.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

ANDRE LESETEKST peker på alle anklager som rettes mot sanne troende. Likevel oppfordrer Paulus oss til ikke å miste motet, men se det positive i det negative. Til slutt svarer han på de sju typiske anklagene med den kristnes sju gode svar, som igjen harmonerer med Åndens ni frukter (Gal 6:22-23). Teksten leser vi i Paulus’ andre brev til menigheten i Korint: (2Kor 6:1-10).

1 Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. 2 For han sier:

    Jeg bønnhørte deg i rette tid
    og hjalp deg på frelsens dag.

Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!

3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. 4 Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. 6 Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, baktalt og hedret.

    De sier vi leder folk vill, men vi taler sant,
    9 vi er miskjent, men likevel anerkjent,
    vi er døende, men se, vi lever!
    Vi blir slått, men ikke slått i hjel,
    10 vi sørger, men er alltid glade,
    vi er fattige, men gjør mange rike,
    vi har ingenting, men eier alt.

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

FASTETID. Andre uke i fastetiden er oransje. Fotomontasje: Victor Skimmeland/NTB Scanpix.

Copyright © 2019 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.