Forbered deg!

MENIGHET Hvordan forbereder vi oss på Guds hensikt for våre liv i dag? Graver vi ned og venter til coronaviruset er borte, eller bruker vi tida til det gode? Husk at dette ikke er verdens ende.

Denne meldingen ble først publisert på engelsk i bønnenettverket International Network of Kingdom Creators under tittelen Prepare, den 26. mars 2020. Meldingen svarer på et behov. Internasjonalt får mange kristne høre at de ikke skal beskytte seg mot coronaviruset, men heller bevise at deres tro er sterkere enn noe virus. Jeg gjengir her teksten på norsk som dagens bidrag fra Victor Skimmeland er Preacher.no.

DETTE ER EN MELDING UTLEUKKENDE TIL KRISTNE I LAND MED LOCKDOWN.

Lytt til regjeringene deres!

Fordi:

Det er en grunn til at rattet i bilen IKKE er montert i baksetet. Selv om svigermor ofte ser ut til å tenke annerledes, er det ikke hun som har best utsikt.

Det samme gjelder situasjonen for øyeblikket, med stadig flere land som blir satt i lockdown mot coronaviruset, Covid-19.

Selv om vi i ettertid kan komme til å se at ikke alle beslutninger og handlinger som våre regjeringer gjorde, var optimale, må vi tro at de prøver å gjøre sitt beste, gitt kunnskapen og ressursene de har til rådighet.

Lytt til Paulus ord til Titus som gjelder nettopp forholdet til våre regjeringer. Disse ordene ble første gang skrevet i en tid med forfølgelse på liv og død av kristne. Likevel kunne Paulus annet enn å insistere. Han ble ledet av Den Hellige Ånd.

«Du skal minne dem om å underordne seg styresmaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt.» (Tit 3:1)

Hvis du er av den skeptiske typen som ikke helt stoler på regjeringen din, så tenk likevel på dette:

Tror du virkelig at regjeringen ville gi skattebetalere over til den sikre død hvis den på noen måte kan hindre det?

Nå er det opp til deg og meg. På et personlig plan gjelder det som president Harry S. Truman sa også for oss i dag.

«The buck stops here! Ansvaret hviler på meg!»

Ansvaret hviler faktisk på oss — sanne troende som lever og virker i dag. Til slutt er det eneste vi kan gjøre nå å forberede oss, ikke løpe bort mens vi roper ‘Alarm!’

Vi er allerede vitne til mange kristne som reiser seg i virtuelle medier. Vi er allerede vitne til mange nye, virtuelle nettverk som kommer på lufta ved hjelp av moderne teknologi. Vi er allerede vitne til at kirken faktisk ikke er avhengig av sine store bygninger og rigide strukturer.

Du kan være kirke også — fra stua di.

Mens vi er stengt inne med karantene, kan vi forberede oss både åndelig, fysisk og intellektuelt. Vi er alle ansvarlige for vårt eget forhold til Gud.

Hvordan vil vi svare når Herren en dag roper opp vårt navn?

At jeg gjemte meg i kjelleren fordi coronaviruset var Guds straff? Eller at jeg spilte den hånden jeg fikk utdelt, ba Herren om veiledning og bygde Hans rike — til og med fra mitt eget hjem?

Det er opp til deg. Og meg.

Ikke ‘de andre’.

Husk at alt går bra i Kristus.

Victor Skimmeland
Bønneleder for Norge
International Network of Kingdom Creators

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
RENSELSE. Bildet av forfatteren er tatt foran en skattet eiendel, nemlig impresjonistbildet med tittelen “Flommen” av den britiske kunstmaleren (1991).

>> HUSK: LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

ENGLISH Copyright © 2020 Victor Skimmeland er preacher.no. Initially published on the International Network of Kingdom Creators group on Facebook, March 26th, 2020.