Full tekst—Påskevandring 13—EKSTRA Kvelden før Himmelfart

PÅSKE/MANDAKT SPESIAL Det var kvelden før Kristi Himmelfartsdag, og Paulus og Lucius lå ennå i havn på Malta og ventet på transporten videre til Rom.

Selvfølgelig snakket de sammen om bøkene Lucius samlet nå – de som senere skulle bli kjent for hele verden gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger.

Dette er en ekstra podcast fra kvelden før Kristi Himmelfart. Det er altså Lukas og Paulus som diskuterer fortellingene fra øyenvitnene.

<<< Tilbake til saken (Klikk her)
<<< Tilbake til samleside (Klikk her)

Vil du bare høre dagens sending, klikker du deg inn i podcasten i saken (forrige side) Det følgende er teksten til påskevandringen i dag. Ønsker du å kommentere dagens vandring, finner du en lenke i bunnen av denne saken. Lenka tar deg til riktig post på Facebook. Husk: Hvis du liker, kommenterer og deler på Facebook, vil flere også få saken opp i sin feed. Og, du – glem ikke å like og følger Victor Skimmeland er Preacher.no på Facebook.

>> LIKER DU HVA DU LESER OG HØRER? DA ER DET HYGGELIG OM DU KLIKKER HER – FOR Å LIKE og FØLGE OSS PÅ FACEBOOK OGSÅ.

Α Ω

PAULUS HADDE VÅKNET ETTER HVILEN MIDT PÅ DAGEN. Solen stod ikke lenger rett over dem, og havbrisen hadde begynt å dra seg opp. Nå var han igjen klar til å høre på Lucius.

– Det nærmer seg dagen da Jesus for opp til Himmelen for å sette seg ved sin Fars trone, sa Paulus. – Det er slik Kristus selv åpenbarte det for meg. Hva har du i dine notater?

Paulus og Lucius ventet fremdeles på fangetransporten som kom fra Egypt og skulle innom Malta før de reiste videre til Rom. Legionæren som voktet Paulus hadde de ikke sett noe til på et par dager, så Paulus og Lucius snakket nokså fritt nå.

– Jeg har bare snakket med unge Johannes, og jeg er ikke helt klar over hvordan han skiller begivenhetene fra hverandre. Alle de andre vitnene forteller at de fikk Den hellige Ånd på pinsedag, men Johannes forteller at de elleve fikk Ånden allerede på den første dagen i uken, bare noen uker etter oppstandelsen.

– Men det er da ikke noen motsetning i det, innvendte Paulus. – Jeg fikk Ånden først etter at jeg var ført blind inn til Damaskus, og vi har mange vitner som forteller at de har fått Ånden på andre tider. Og unge Timoteus har jeg sett få Ånden flere ganger. Han trengte det nok.

– Vel, Johannes fortalte i hvert fall at disiplene hadde stengt seg inne på øvresalen på vertshuset igjen. Plutselig stod Jesus midt blant dem og ønsket dem fred, før Han viste dem sårmerkene. Så fikk de oppdraget, og deretter gav Han dem Den hellige Ånd. Markus og Matteus har stort sett skrevet det samme, men de har ikke nevnt Den hellige ånd. Jeg har flere vitner som både bekrefter Johannes og samtidig forteller om Ånden som ble gitt på pinsedag.

Fritt etter «Jesus viser seg for disiplene» (Joh 20:19-23)

>> LIKER DU HVA DU LESER OG HØRER? DA ER DET HYGGELIG OM DU KLIKKER HER – FOR Å LIKE og FØLGE OSS PÅ FACEBOOK OGSÅ.

– OG HVA SKRIVER DU SELV, spurte Paulus.

– For at Teofilus ikke skal bli forvirret, avslutter jeg nok første bok med Jesu oppstigning til himmelen, og så får vi ta med den største begivenheten da Ånden falt på hele menigheten i andre bok. Som du sier, er begge delene riktige, men de er kanskje ikke like viktige.

– Få høre da, sa Paulus utålmodig.

– Jesus talte til disiplene: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Så åpnet Jesus disiplenes sinn så de kunne skjønne skriftene, før Han fortsatte: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

– Ja, det stemmer jo også, sa Paulus. – Disiplene ble i byen, og på pinsedag fikk alle Den hellige ånd.

– Vi må få oss noe å spise, Lucius. Kan du hente brød og vin? Vi snakker om Himmelfarten i morgen.

Fritt etter «Oppdrag og avskjed» (Luk 24:44-50)

Α Ω

Du har hørt på Påskevandring EKSTRA. I kirken varer påske fram til pinse, sju uker seinere. Det er altså ikke bare fortsettelsen av barneregla om at jula varer helt til påske, påske varer helt til pinse og så videre.

Årets påskevandring har du gjort med Victor Skimmeland er Preacher.no. Dette er den andre av vandringsdagene etter påske – eller Påskevandring EKSTRA. Bli med og finn ut hva Jesus og apostlene gjorde – helt fram til pinse.

Victor Skimmeland tok teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. MANDAKTen er andakt på mandag. Denne vignetten bruker bloggen på (m)andaktene. Lån gjerne ideen, men husk hvor du fant den. Alle rettigheter reservert. Copyright 2020 © Victor Skimmeland er Preacher.no. Tekstene er ment til allmenn nytte og glede. Ikke-kommersiell bruk er OK om du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør meg.

LIK og KOMMENTÉR >> Denne MANDAKTen Spesial kan du like, dele og diskutere videre på Facebook. Klikk her.