Full tekst—Påskevandring 14—EKSTRA Kristi Himmelfart

PÅSKE/MANDAKT SPESIAL Det var denne dagen for noen år siden at Jesus forlot disiplene og reiste opp til Himmelen. Paulus og Lucius diskuterer hva som skjedde mens de venter på båten som går til Rom.

Selvfølgelig snakket de sammen om bøkene Lucius samlet nå – de som senere skulle bli kjent for hele verden gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger.

Dette er en ekstra podcast på Kristi Himmelfartsdag. Det er altså Lukas og Paulus som diskuterer fortellingene fra øyenvitnene som så at Jesus reiste opp til Himmelen.

<<< Tilbake til saken (Klikk her)
<<< Tilbake til samleside (Klikk her)

Vil du bare høre dagens sending, klikker du deg inn i podcasten i saken (forrige side) Det følgende er teksten til påskevandringen i dag. Ønsker du å kommentere dagens vandring, finner du en lenke i bunnen av denne saken. Lenka tar deg til riktig post på Facebook. Husk: Hvis du liker, kommenterer og deler på Facebook, vil flere også få saken opp i sin feed. Og, du – glem ikke å like og følger Victor Skimmeland er Preacher.no på Facebook.

>> LIKER DU HVA DU LESER OG HØRER? DA ER DET HYGGELIG OM DU KLIKKER HER – FOR Å LIKE og FØLGE OSS PÅ FACEBOOK OGSÅ.

Α Ω

DET VAR EN NY MORGEN, og skipet var ennå ikke kommet. Legionæren som voktet Paulus, hadde ført ham ut til pergolaen ved kaikanten og lenket ham til et ankerfeste, før han gikk sin vei. Centurionen hadde bedt ham slappe av med vaktholdet, for Paulus var ikke en mann som ville rømme, mente offiseren. Vel, det var legionæren som ville måtte bøte med livet, så Paulus fikk en lenke til foten før soldaten gikk. For sikkerhet skyld.

Kort etter dukket Lucius opp. Han reiste med Paulus og stelte sårene hans. Romerne hadde gitt Paulus lov til å ta med en lege fra menigheten, for ingen ønsket at denne viktige fangen skulle dø før han ble fremstilt for keiseren i Rom.

Nå brettet Lucius ut skriftrullene han hadde samlet.

– Hvor langt var vi kommet, Lucius, spurte Paulus.

– Jeg har egentlig bare notert ganske kort i manuskriptet som er ferdig og som Teofilus skal få så snart vi kommer til Rom. ‘Så førte Jesus disiplene ut mot Betania – det var der Lasarus, Maria og Marta bodde. Han løftet hendene og velsignet dem. I samme øyeblikk ble Han løftet opp til Himmelen. Disiplene skjønte hva de hadde sett og falt ned på kne. De tilba Jesus der på Oljeberget. Nå var det ingen tvil. Han var Gud. Etterpå dro disiplene tilbake til Jerusalem og var stadig i tempelet og lovpriste Gud.

– Kort og godt, og kanskje du skal gjøre det enda kortere. Mye av det du skriver har du allerede skrevet i evangeliet ditt, mente Paulus.

– Men det passer jo utrolig godt, da. Det er faktisk i dag dette skjedde etter den jødiske kalenderen. Har du notert ned noe annet? Det skjedde jo så mye mer på denne dagen og fram mot pinse.

– Absolutt, jeg har mer, men jeg skriver også på kirkens historie. Den er langt fra ferdig, men jeg håper å kunne levere også de rullene til Teofilus mens vi ennå er i Rom.

– Få høre, ba Paulus.

– OK. ‘Mens de var sammen, spurte de ham,’ begynte Lucius.

‘Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?’ Han svarte: ‘Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.’

– Ja, Guds rike er her både nå og skal komme enda sterkere når Jesus kommer igjen. Og vi vet ikke når, skjøt Paulus inn.

Lucius fortsatte å lese:

– Da Han hadde sagt dette, ble Han løftet opp mens de så på, og en sky tok Ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot Himmelen mens Han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: ‘Galileere, hvorfor står dere og ser mot Himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til Himmelen, Han skal komme igjen på samme måte som dere har sett Ham fare opp til Himmelen.’

– Og det er alt jeg har.

Fritt etter «Jesus blir tatt opp til himmelen» (Mark 16:19-20, Luk 25:50-53 og Apg 1:6-11)

>> LIKER DU HVA DU LESER OG HØRER? DA ER DET HYGGELIG OM DU KLIKKER HER – FOR Å LIKE og FØLGE OSS PÅ FACEBOOK OGSÅ.

– MEN DET ER IKKE ALT, sa Paulus. – Det er mye mer som kommer til å skje når tiden for Jesu gjenkomst nærmer seg.

– Ja, det tror jeg nok, men det jeg lurer på Paulus, er om folk kommer til å tro det når øyenvitnene er borte.

– Mange tror det ikke allerede i dag, Lucius, selv om øyenvitnene lever. Og det handler ikke om himmelfarten. Det handler om Jesus. Mange velger bestemt ikke å tro på Jesus, og da tror de på hva som helst annet i stedet. At Cæsar skal være Gud, er jo bare latterlig. Det ligger bare knokler etter Augustus Cæsar i et mausoleum på Marsmarkene, men vår Frelser og Herre er levende i dag. En dag kommer Han tilbake, men det gjør slett ikke Cæsar.

– Jeg tror du skal være forsiktig med hva du sier nå, Paulus. Om vakten skulle komme tilbake og høre deg, ligger du tynt an når du skal svare på anklagene i Rom. Denne legionæren snakker gresk.

– Åh, det skal bli enda verre, Lucius. I et syn viste Herren meg hva som skal skje i de siste tider. Jeg har allerede skrevet til menigheten i Korint om dette.

Paulus tok fram sine egne skriftruller, lette en stund, før han fant det han var ute etter.

– Ja, her er det. ‘Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.’

– Hva? Dette vet vi, men hva hadde det med Jesu gjenkomst å gjøre, spurte Lucius.

– Nei, vent litt, jeg skal lenger ut, sa Paulus og brettet ut mer av rullen.

– Her: ‘Hvis de døde ikke står opp, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi!’ Nei, jeg skal visst enda litt videre.

Paulus rullet ut mer av den håndskrevne pergamenten.

– Slik lever hedningene, men ikke vi. Også vi som tror skal rykkes opp til Himmelen, slik Jesus dro før oss. Både døde og levende i troen rykkes opp. Hør her: ’Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?’

Fritt etter «Oppstandelsen» i Første Korinterbrev (1Kor 15:20-21, 32b, 51-55)

– Vi skal nok dø, men vi skal ikke forbli døde, nikket Lucius.

Paulus fortsatte:

– Men enda verre er at før dette skjer, så skal menneskene tro på de villeste ting. Menneskene skal synde mer enn de gjør selv i Korint. Og de urene åndene vil i menneskenes fantasi skape seg om til vesener fra andre planeter, og mennesket vil tro dem, heller enn å tro på Gud. De skal reise seg høyere enn tårnet i Babel, og Gud stanser dem ikke, for de har fått sin frie vilje. Regnbuen som Gud gav oss som løfte på aldri mer å utslette jorden, skal menneskene heise i trass, som om de aldri vil høste fruktene av det livet de selv har valgt. De håper på alt annet enn det som kommer fra Gud, uten å skjønne at Gud allerede har gitt dem alt – om de bare ville tro på Guds Sønn.

– Så enkelt er det, sa Lucius og gav tegn til Paulus.

Vakten var på vei tilbake, og de rullet sammen skriftene. Utkikken hadde sett masten i horisonten, så fangeskipet var på vei inn til havn her på Malta. Paulus og Lucius, også kjent som Lukas, skulle snart videre til Rom.

Α Ω

Du har hørt på Påskevandring EKSTRA. I kirken varer påske fram til pinse, sju uker seinere. Det er altså ikke bare fortsettelsen av barneregla om at jula varer helt til påske, påske varer helt til pinse og så videre.

Årets påskevandring har du gjort med Victor Skimmeland er Preacher.no. Dette er den fjerde av vandringsdagene etter påske – eller Påskevandring EKSTRA. Bli med og finn ut hva Jesus og apostlene gjorde – helt fram til pinse.

Victor Skimmeland tok teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. MANDAKTen er andakt på mandag. Denne vignetten bruker bloggen på (m)andaktene. Lån gjerne ideen, men husk hvor du fant den. Alle rettigheter reservert. Copyright 2020 © Victor Skimmeland er Preacher.no. Tekstene er ment til allmenn nytte og glede. Ikke-kommersiell bruk er OK om du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør meg.

LIK og KOMMENTÉR >> Denne MANDAKTen Spesial kan du like, dele og diskutere videre på Facebook. Klikk her.