TV-aksjonen 2014

AKTUELT Ungdommens kirkemøte 2014 (UKM) samlet unge fra hele kirke-Norge 25.-30. september. Fra Stavern sender de et enstemmig budskap til hele Den norske kirke: Meld deg som bøssebærer til TV-aksjonen ‘Vann forandrer alt’.

UKM sluttet seg til følgende oppfordring fra Anne May Agerup i Changemaker Vestfold:

‘Ungdommens kirkemøte støtter TV-aksjonen, som i år går til kirkenes egen organisasjon for internasjonal diakoni, Kirkens Nødhjelp, og har temaet ”Vann forandrer alt”.

UKM oppfordrer alle delegater og deltakere til å gå med bøsser på aksjonsdagen 19. oktober. Videre oppfordrer UKM kirkene i Norge til å informere om og utfordre alle medlemmer til å bli bøssebærere.’

Bildetekst:
TV-AKSJON. Ungdommens kirkemøte (UKM) sa JA til TV-aksjonen under samlingen i Stavern de siste dagene i september 2014. Foto: Victor Skimmeland, Kirkens Nødhjelp.

LES MER OM >> Kirkens Nødhjelp

Copyright © 2014 Kirkens Nødhjelp/Victor Skimmeland<.