Nattverd for liv

Bibelen forteller oss om slavefolket som ble holdt igjen i Egypt. Til sist tvang Gud herskeren, farao, til å gi slipp på slavefolket.

Med den tiende og siste landeplage døde hver eneste førstefødte – unntatt i de hjemmene hvor Lammets Blod var strøket på dørkarmene.

LØFTE. 2. Mos. 12:7-13 forteller om den første nattverden som også beskyttet livet til alle førstefødte hos Guds folk. Denne handlingen og dette løftet var vår nattverdshandling.

I dag praktiserte vi trosopplæring med sansene, handlingene og ordene i vår familie. Tilfeldigvis var alle som var hjemme denne søndagen også førstefødte.

VIN. Nattverden er Kristi legeme symbolisert i vinen.

Og så ba vi Guds Lam, Jesus Kristus, verne vårt hus og sende dødens engel hus forbi, i det vi malte våre tre dørkarmer i symbolet på dette blodet.

BOKSTAVELIG. Lammets blod (vinen) malte vi på dørstolpene slik Bibelen beskrev den første nattverdshandlingen.

Kathrine – Andrea – Thyra – Victor. Og vi husket også på lille Maiken som var borte i dag.

Les også 2. Mosebok kap. 12 og utover.

Først publisert på min private Facebook-profil.
© 2016 Victor Skimmeland