Jeg er en tilgitt synder

TANKER Ingar Clausen hadde bedt Gud om å få styrket opplevelsen av å være en tilgitt synder, skriver han som vedlegg til salmen. Det fikk han.

Ingar gjesteblogger på preacher.no med denne salmen han fikk inspirasjon til så sent som 25. juli i år. Salmen får du her kun som tekst. Da kan den lese som dikt. Ingars biografi finner du i bunnen av bidraget.

Klikk her for mer

Halleluja, Gud er god

TANKER En lovsang som sprudler av glede, se, det er lovsang etter Guds hjerte. Slik skrev David sine lovsanger, og, som du husker: David var en mann etter Guds hjerte.

Ingar Clausen gjesteblogger på preacher.no med denne korsalmen han fikk inspirasjon til å skrive 3. januar 2017. Som tekst kan du lese salmen som et dikt, eller du kan synge den med… Halleluja! Dessuten finner du Ingars biografi i bunnen av dette bidraget.

Klikk her for mer

Tro

Hva er egentlig TRO?

Tro knytter oss direkte og personlig til Gud. Tro er en relasjon. Tro er fullstendig hvile, ikke jobb. Tro er vissheten om at alt ansvar for evig liv ligger på Jesus, ikke på meg. Tro er frelse Tro er helse.

Sånn, der fikk du noen TANKER i dag også.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no.

En mening om det meste

TANKER Kristenfolk har gjerne meninger om det meste. Hva er egentlig meningen med dét?

En mening om det meste, eller en mening i det meste?

En mening med livet, eller meninger om livet?

Alle disse meningene kan da ikke være meningen.

Jesus kalte oss til å følge ham, ikke diskutere meninger. Han visste hva han gjorde. Meninger hadde fariseere og skriftlærde diskutert lenge allerede. Ingen av dem ble visst særlig klokere, og ikke fikk de gjort stort heller.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Provocatus

TANKER «De fikk ikke komme ut livets port,» skriver Ingar Clausen i dette tankevekkende diktet om barna som aldri nådde fram til fødsel.

Ingar Clausen gjesteblogger nok en gang på preacher.no med dette diktet han fikk 13. juni 2017. Du finner Ingars biografi i bunnen av bidraget.

Klikk her for mer

Menneskefisker

TANKER Mange som jobber i kirkene er opptatt av tittel, embede og akademisk grad. Men verken prest, biskop eller kardinal er særskilte embeter vi finner i Det nye testamentet.

(Riktignok leser vi i NT om prester, men da i betydningen at ALLE som tror på Jesus er prester. Det er ikke lenger noen få som velges ut til å prestere på vegne av de mange. Biskopen er likeledes er forvansking av ordet som betyr tilsynsmann, men fremdeles blant likemenn, ikke over.)

Jesus gav oss i stedet en annen tittel. Han kalte hver enkelt av oss til å bli disippel. På norsk kan vi kalle det for lærling. Så var målet med utdanningen — vandringen med Jesus — at vi skulle bli noe mer enn disipler. Jesus inviterte oss til å bli fiskere. MENNESKEFISKERE.

Sånn jeg leser Bibelen, er det den største av titlene. Min teologiske utdanning betyr altså ikke noe hvis jeg ikke også fisker. Hvis jeg ikke også er en MENNESKEFISKER.

Du trenger heller ingen teologisk utdanning for å skjønne hva dét ordet betyr.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

En natt i drøm og undring

TANKER «En natt i drøm og undring kom jeg til himlen inn,» starter diktet på bloggen i dag. Slik formulerer Ingar Clausen seg med ordene han ble gitt i en drøm.

I dag er Ingar Clausen (bildet) gjesteblogger på preacher.no. Du finner hans biografi i bunnen av bidraget.

Klikk her for mer

Bønn får svar

TANKER Vår bønn er enestående. Det finnes ikke noe som likner her i verden. Den er nemlig en bønn som forventer svar. Som får svar.

Jesus svarer på våre bønner. Han forteller oss at Pappa Gud — Gud Fader på nokså gammel norsk og for høykirkelige — ønsker å gi oss, sine barn, det som er godt.

Du fikk fire B-vitaminer i går. I dag fikk du et femte.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Kirke uten vegger, tro uten religion, kjærlighet uten fordømmelse.

TANKER «Kirke uten vegger, tro uten religion, kjærlighet uten fordømmelse.» I jakten på å bli mer relevant, mer postmoderne, mer politisk og korrekt, har min kirke likevel blitt alt dette.

Jesus startet ingen religion. Han grunnla verken templer, synagoger eller kirker. Han inviterte feilbarlige mennesker til å følge seg.

Vil du følge Jesus?

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.