Jeg vet HVEM jeg tror på

TANKER Legg merke til hva Paulus sier til Timoteus: «Jeg vet HVEM jeg tror på!»
   >> READ IN ENGLISH | LES PÅ NORSK

INVITER FLERE TIL Å FØLGE OSS >> Slik inviterer DU venner til å like preacher.no

I 2Tim 1:12 sier ikke Paulus «Jeg vet HVA jeg tror på,» men «Jeg vet HVEM jeg tror på!»

Vår tro er ikke en religion. Vår tro er ikke å ramse opp bekjennelser. Vår tro er ikke meninger om alt mulig. Vår tro er å kjenne én person!

Jeg er så takknemlig og glad over at denne personen er min beste venn og Frelser. Han heter Jesus. Jesus Kristus.

Ha en velsignet god dag!
Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.

For Gud handler alt om tilgivelse

TANKER At Gud vil tilgi, er det ingen tvil om. Spørsmålet er om du ønsker tilgivelse.

Når kritikerne tar en «Satan» og kommer trekkende med løsrevne bibelvers som de slår i bordet for deg, avslører de ikke bare hvor lite de har skjønt. De avslører også at tilgivelse ikke er et ord de forstår. De drar et «djevelargument» uten å skjønne det selv.

Klikk her for å lese mer.

Velger du julebarnet eller Jesus?

TANKER Ennå kaller et flertall nordmenn seg kristne. Et mindretall sier de også tror på Jesus. Forsvinnende få har imidlertid et forhold til Frelseren Jesus Kristus, det vi fra gammelt av kalte «personlig kristen».

Så er spørsmålet: Hvem tror du reiser til himmelen når livet er slutt? Alle? Kristne som ikke tror pluss resten? Kun kristne som tror? Eller bare de svært få som kaller seg «personlig kristne».

Klikk her for å lese mer.

Når Gud ikke helbreder, men «bare» frelser

TANKER Jeg delte nettopp en betraktning med en gruppe om en Gud som helbreder og de gangene Han ikke gjør det.

LEER EN ESPAÑOL | READ IN ENGLISH | LES PÅ NORSK

«Gud helbreder hvis du bare har tro nok,» utbrøt en av mennene ivrig.

Der og da nektet han for muligheten for at Gud ikke ville helbrede. Hans Gud var åpenbart større enn som så. Hans Gud var større enn min.

Klikk her for å lese resten.

Tro

Hva er egentlig TRO?

Tro knytter oss direkte og personlig til Gud. Tro er en relasjon. Tro er fullstendig hvile, ikke jobb. Tro er vissheten om at alt ansvar for evig liv ligger på Jesus, ikke på meg. Tro er frelse Tro er helse.

Sånn, der fikk du noen TANKER i dag også.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no.

En mening om det meste

TANKER Kristenfolk har gjerne meninger om det meste. Hva er egentlig meningen med dét?

En mening om det meste, eller en mening i det meste?

En mening med livet, eller meninger om livet?

Alle disse meningene kan da ikke være meningen.

Jesus kalte oss til å følge ham, ikke diskutere meninger. Han visste hva han gjorde. Meninger hadde fariseere og skriftlærde diskutert lenge allerede. Ingen av dem ble visst særlig klokere, og ikke fikk de gjort stort heller.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Menneskefisker

TANKER Mange som jobber i kirkene er opptatt av tittel, embede og akademisk grad. Men verken prest, biskop eller kardinal er særskilte embeter vi finner i Det nye testamentet.

(Riktignok leser vi i NT om prester, men da i betydningen at ALLE som tror på Jesus er prester. Det er ikke lenger noen få som velges ut til å prestere på vegne av de mange. Biskopen er likeledes er forvansking av ordet som betyr tilsynsmann, men fremdeles blant likemenn, ikke over.)

Jesus gav oss i stedet en annen tittel. Han kalte hver enkelt av oss til å bli disippel. På norsk kan vi kalle det for lærling. Så var målet med utdanningen — vandringen med Jesus — at vi skulle bli noe mer enn disipler. Jesus inviterte oss til å bli fiskere. MENNESKEFISKERE.

Sånn jeg leser Bibelen, er det den største av titlene. Min teologiske utdanning betyr altså ikke noe hvis jeg ikke også fisker. Hvis jeg ikke også er en MENNESKEFISKER.

Du trenger heller ingen teologisk utdanning for å skjønne hva dét ordet betyr.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Bønn får svar

TANKER Vår bønn er enestående. Det finnes ikke noe som likner her i verden. Den er nemlig en bønn som forventer svar. Som får svar.

Jesus svarer på våre bønner. Han forteller oss at Pappa Gud — Gud Fader på nokså gammel norsk og for høykirkelige — ønsker å gi oss, sine barn, det som er godt.

Du fikk fire B-vitaminer i går. I dag fikk du et femte.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Kirke uten vegger, tro uten religion, kjærlighet uten fordømmelse.

TANKER «Kirke uten vegger, tro uten religion, kjærlighet uten fordømmelse.» I jakten på å bli mer relevant, mer postmoderne, mer politisk og korrekt, har min kirke likevel blitt alt dette.

Jesus startet ingen religion. Han grunnla verken templer, synagoger eller kirker. Han inviterte feilbarlige mennesker til å følge seg.

Vil du følge Jesus?

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Sannhet. Truth. Verdad.

TANKER Hva er poenget med å gå skoene av seg for å få folk til å komme tilbake til kirken neste søndag — hvis presten din ikke er villig til å forkynne sannheten?

Du kan få den på engelsk og spansk også:

?? What’s the point of making sure people come back to church next Sunday — if your pastor isn’t willing to speak the truth?

?? ¿Para que invitarle a la gente a volver a la iglesia el próximo Domingo — si tu pastor no predica la verdad?

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Konflikter finnes ikke på ordentlig!

TANKER En kjenning og tidligere kollega i Den norske kirke reflekterte over konflikter og sinne. Ingen konflikter var egentlig virkelige!

Klikk her for å lese mer

Millionæren

TANKER I ei kirke i Amerika stod en rik mann opp foran forsamlingen og fortalte alle om fruktene av sin kristne tro. –Jeg er mangemillionær, begynte han.

–Jeg gir Gud æren for all rik og god velsignelse i livet mitt, fortsatte mannen.

–Jeg husker vendepunktet i troen. Jeg hadde nettopp tjent min første dollar, og så dro jeg på møte i kirken samme kveld. Taleren var en misjonær som fortalte fra arbeidet. Jeg hadde bare én dollar-seddel, og enten måtte jeg gi alt til Gud — eller ingenting i det hele tatt.

–I dét øyeblikket bestemte jeg meg for å gi hele dollaren til Gud. Jeg tror Gud velsignet beslutningen, og det er derfor jeg er en rik mann i dag.

Da han var ferdig med vitnesbyrdet, satte han seg. Det ble helt stille i menigheten.

Ei lita, gammel dame som satt på benken rett bak ham, lente seg framover og hvisket:

–Jeg utfordrer deg til å gjøre det igjen!

Henning Eliassen gjesteblogger fra tid til annen på preacher.no. Han bor på Jæren sammen med familien, og på fritida spiller han gjerne revy. Copyright © 2018 preacher.no/Henning Eliassen.

Ungdommen nå til dags, ass…

TANKER Det er mye vi kan si om ungdommen nå til dags. Det blir det dessverre også gjort. Mange som kaller seg voksne har til dels sterke meninger om ungdom, men så er det seg selv de beskriver.

Vet du hvem som er mest aktive på sosiale medier? Det er ikke ungdom. Det er oss voksne, det.

Klikk for mer

Noe er «bare» et valg

TANKER Noe er «bare» et valg. Men fytti så viktig dét valget er!

Vi må velge hvilket liv vi vil leve. Vil jeg leve et inspirert liv, må jeg velge å bryte med verdens negative tanker. Det starter med et valg.

Som et fly først må starte motorene på rullebanen før det kan ta av og vinne kampen mot tyngdekraften, må jég starte med et valg for å bryte med alle negative forventninger mennesker kan ha til meg.

Så vanskelig. Og så enkelt.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Gammeltroende

TANKER Noen av oss holder oss til det vi alltid har trodd på, men plutselig var jeg blitt en gammeltroende!

Klikk her for mer

Lar du deg imponere?

FRISK. Kroppen spiller meg noen puss, men legen sier jeg er frisk. Og, ja, enda et bilde på toget, etter sykehus og frisør. Foto: Selfie.

TANKER Noen lar seg kanskje imponere over hvor mye du tror på Gud. De burde heller være imponert over hvor mye Gud tror på deg!

Det hender jeg ser tilbake på livet mitt og feilene jeg har gjort. Skal jeg være ærlig, er det utrolig hvor mye Gud likevel betrodde meg. Han gav meg sitt Ord, sin Ånd, sitt navn til frelse. Jesus!

Han gav meg mening.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Tro og legning

TANKER Å si at «tro bør være en privatsak», er det samme som å si at «legning bør være en privatsak».

Det må selvsagt være opp til den enkelte hvordan man ønsker å fronte slike ting, men det må aldri bli sosialt forbudt å komme ut skapet når det gjelder tro heller.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.

Jesus var menneske

TANKER Da Jesus levde på jorden, var han mest menneske. Unntaksvis så vi den siden av Ham som også var Gud.

Klikk her for mer