Konsument eller produsent?

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.

TANKER Det kanskje største spranget for en som liker å kalle seg kristen er når han går fra å være forbruker til å skape selv. Fra å være konsument til å bli produsent. Mange såkalte kristne har et passivt forhold til egen tro. De forventer at andre stiller opp. Får ikke presten lønn, kanskje? Har … Les mer

Menneskefisker

TANKER Mange som jobber i kirkene er opptatt av tittel, embede og akademisk grad. Men verken prest, biskop eller kardinal er særskilte embeter vi finner i Det nye testamentet. (Riktignok leser vi i NT om prester, men da i betydningen at ALLE som tror på Jesus er prester. Det er ikke lenger noen få som … Les mer