Konsument eller produsent?

TANKER Det kanskje største spranget for en som liker å kalle seg kristen er når han går fra å være forbruker til å skape selv. Fra å være konsument til å bli produsent.

Mange såkalte kristne har et passivt forhold til egen tro. De forventer at andre stiller opp. Får ikke presten lønn, kanskje? Har vi ikke kjøpt billett til denne førjulskonserten?

De mer beleste blant oss husker at vi ikke blir frelst av våre egne gjerninger, så vi kan jo bare ‘slappe av i nåden’. ‘Hvile i Herren’, som noen kaller det.

Nesten uten unntak har de jeg har møtt vært konsumenter i Guds rike. Forbrukere. Tilskuere.

De bidrar kanskje med litt fra lommeboka, men det er ikke gaver. Det er betaling for tjenester og underholdning.

FØR DU GÅR VIDERE — HUSK Å LIKE SIDA VÅR PÅ FACEBOOK (KLIKK HER)

HER KOMMER UTFORDRINGEN! Når alle unnskyldninger er lagt til side—hva ville du svart om Jesus ba DEG om å bli menneskefisker?

Han HAR faktisk spurt deg. Slå opp sjøl, hvis du vil.

«Kom, følg meg, så vil jeg gjøre deg til menneskefisker!» (Matt 4:19)

Å GÅ FRA forbruk til produksjon i Guds rike er kanskje det vanskeligste du kan gjøre. Det krever et oppgjør med hele ditt livssyn. Ja, livssyn!

Det krever at du flytter fokuset fra DINE rettigheter til ANDRES behov.

Dét er vanskelig, det.

Det er IKKE umulig.

Bare hør på Paulus:

«Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære .. vi skal være tro mot .. Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.» (Ef 4:14-16)

(Du kan slå opp selv. Jeg har trukket ut det viktigste, uten å endre ett eneste ord, og gitt deg kun det vi fokuserer på. Uten distraksjoner.)

Slutte å være småbarn? Sa han dét?

Det er ikke rart de fleste hopper bukk over denne delen av Paulus’ undervisning.

Dette er jo formelig en invitasjon til krenkefest. Det er klart de hopper bukk over dette, de som preker Paulus.

DET ÉR MULIG. Vi jobber nemlig ikke med egne krefter, men i den kraften som Jesus Kristus gir oss. Vi trenger bare å vokse opp. Slutte med barneskirenn, for å parafrasere sjølveste Northugen.

Kraften kommer fra Gud, ved Den hellige ånd.

Pågangsmot også.

Og nestekjærlighet.

Troskap.

Sannhet.

Nåde.

Hengivelse.

Tilgivelse.

Alt kommer fra Ham, ved Den hellige ånd.

Og jeg har bare så vidt begynt. Det er nemlig mye mer. Mye mer utrustning å hente. Men ingenting til konsumentene. Forbrukerne. De får ikke, for de trenger ikke. De har nok med sine opplevelser.

DET ÉR MULIG å ta spranget fra konsument til produsent. Fra forbruker til skaper.

Det starter med et vanskelig valg. Du velger å ikke lenger være et småbarn i Guds rike.

Du velger å bli voksen. Å ta ansvar. For deg selv. For andre.

Så enkelt og så vanskelig, skal vi tro Paulus.

HVA SVARTE DU forresten på spørsmålet fra Jesus om å bli menneskefisker?

Copyright © 2020 Victor Skimmeland er preacher.no.


LIK og KOMMENTÉR >> Denne saken kan du like, dele og diskutere videre på Facebook. Klikk her.