Menneskefisker

TANKER Mange som jobber i kirkene er opptatt av tittel, embede og akademisk grad. Men verken prest, biskop eller kardinal er særskilte embeter vi finner i Det nye testamentet.

(Riktignok leser vi i NT om prester, men da i betydningen at ALLE som tror på Jesus er prester. Det er ikke lenger noen få som velges ut til å prestere på vegne av de mange. Biskopen er likeledes er forvansking av ordet som betyr tilsynsmann, men fremdeles blant likemenn, ikke over.)

Jesus gav oss i stedet en annen tittel. Han kalte hver enkelt av oss til å bli disippel. På norsk kan vi kalle det for lærling. Så var målet med utdanningen — vandringen med Jesus — at vi skulle bli noe mer enn disipler. Jesus inviterte oss til å bli fiskere. MENNESKEFISKERE.

Sånn jeg leser Bibelen, er det den største av titlene. Min teologiske utdanning betyr altså ikke noe hvis jeg ikke også fisker. Hvis jeg ikke også er en MENNESKEFISKER.

Du trenger heller ingen teologisk utdanning for å skjønne hva dét ordet betyr.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland.