Meninger eller lydighet?

TANKER Vi som liker å kalle oss kristne, har ofte utrolig mange meninger om troen vår. Ikke så rent sjelden er meningene mer et forsvar for livsvalg vi allerede har gjort, enn ærlig refleksjon som leder oss til valg vi må gjøre.

OK, dette var sterke ord. Jeg innrømmer det. Jeg vet om minst én av mine daglige lesere som straks vil tekste meg og spørre om jeg har en dårlig dag.

Vel, det har jeg ikke.

Jeg har derimot reflektert…

FØR DU GÅR VIDERE — HUSK Å LIKE SIDA VÅR PÅ FACEBOOK (KLIKK HER)

Jeg har reflektert litt over forskjellen mellom hva vi tenker og hva vi gjør. Hvordan vi klarer å rettferdiggjøre så mange av våre handlinger?

Eller, enda verre…

Hvordan klarer vi å rettferdiggjøre alt vi IKKE gjør?

«Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.»
— Jakob, Jesu bror (Jak 4:17)

Ordene er ikke mine. De kommer fra Jakob. Broren til Jesus.

Det er dette som kalles for unnlatelsessynd.

Det at man ikke gjør noe, kan også være galt.

MENINGER, INTENSJONER, FØLELSER OG OPPLEVELSER. Ingen av disse ordene står på lista til Gud. Gud er ikke interessert i våre meninger.

Gud er ikke interessert i våre intensjoner.

Du kjenner ordtaket:

«Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.»
Ukjent

Vår hensikt var kanskje så god, så edel, så nobel. Men intensjoner er ikke nok. Når resultatet blir katastrofe, kan vi ikke lenger gjemme oss bak gode intensjoner.

VET DU HVILKET ORD GUD har i sin ordbok? Det er et kjipt ord. I hvert fall kjipt nok for oss individualister i et av verdens rikeste land. Vi liker ikke å snakke om det.

Gud har ett ord i sin ordbok som snakker direkte til oss.

Lydighet!

Gud talte til Abraham og ba han reise fra Ur i Kaldea og til det landet Han pekte ut.

Abraham gjorde som Gud sa. Han var lydig.

Derfra spiller resten av verdenshistorien seg ut over et svært bredt lerret. Alle moderne sivilisasjoner stammer fra eller er påvirket av det Abraham gjorde.

Nå snakker vi perspektiv, du!

Lydighet!

Lydighet er viktig.

Da Abraham var lydig mot det Gud ba ham gjøre, fulgte velsignelsene i mengder. Gud sviktet ikke Abraham.

Du kan lese selv hvordan «Gud kaller og velsigner Abram» (1Mos 12:1-5)

Jeg begynte altså med meninger. Jeg slutter med lydighet. Men bare så du får noe å tenke på: Kanskje er det viktigere å ha mening enn meninger?

Tygg litt på den, du.

Kanskje lydighet gjør det lettere å finne mening.


Bildetekst:
GODE INTENSJONER. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Illustrasjonsfoto Creative Commons.

DU, FORRESTEN… IKKE GLEM Å LIKE SIDA VÅR PÅ FACEBOOK, DA (KLIKK HER)

Victor Skimmeland tok teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. Copyright 2020 © Victor Skimmeland er Preacher.no. Alle rettigheter reservert. Tekstene er ment til allmenn nytte og glede. Ikke-kommersiell bruk er OK om du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør meg.

LIK og KOMMENTÉR >> Denne saken kan du like, dele og diskutere videre på Facebook. Klikk her.