Liv med mening

Lar du Gud berøre deg, blir du aldri mer den samme. Lar du Gud kalle på deg, vil du aldri mer oppleve meningsløshet. Velg et liv med mening, ikke bare et liv fullt av meninger.

MANDAKT | preacher.no | Victor Skimmeland | 1. januar 2018

Gud frelser oss. Han hjelper deg å frelse andre.

Nei, det er ikke ditt ansvar å frelse andre mennesker. Det er ditt ansvar å bidra til at folk kan høre så de blir frelst.

Jesus sa: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Mt. 28:18-20)

Jesus sier ikke bare at vi skal gjøre det – Han sier at derfor skal vi gjøre det. Begrunnelsen Hans kommer i verset før:

— Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.

Vel og bra? Samtidig er det et derfor som må utdypes. Det er i grunnen passende at Matteus 28:18-20 omtales som en befaling. Det er nemlig nøyaktig hva det er: En befaling. Litt sleivete formulert kan man si at Jesus sier:

— Gjør dette fordi jeg er sterkere enn deg.

Likevel er dette et fritt valg. Gud har gitt oss en mulighet til å velge selv.

Vi kan velge å følge Jesus. Eller ikke.

Vi kan velge å adlyde misjonsbefalingen. Eller ikke.

Men for at de mennesker som ikke har hørt om Jesus før skal få det samme valget som deg, er det nødvendig at noen sier ja til befalingen. Enten de reiser selv. Eller de betaler for at andre skal dra.

For å få den friheten og muligheten, må man først vite om den.

Dette er et virkelig liv. Et liv med mening.


La meg fortsette, men nå bare med noen korte setninger du kan få lov til å tenke på. Det er jo det andakt betyr. Til tanken. Til ettertanke.

Et liv med mening:

Gud velsigner oss. Han hjelper oss å kunne velsigne andre.

Gud helbreder oss. Han hjelper oss å kunne helbrede andre.

Gud er god. Han hjelper oss å kunne være gode mot andre.

Gud løfter oss opp. Han ber oss løfte andre opp.

Jeg vil våge å påstå dette:

Først når vi kan leve for andre, har livet mening.

Sånn er vi skapt.


Gud kalte deg til et nytt liv. Når du har sagt ja, er det ingen vei tilbake. Om du senere skulle velge bort det nye livet likevel — noen gjør dessverre det — vil du alltid bære en del av det med deg. Guds berøring rører ved noe i deg. Du vil aldri være den samme etter en berøring av Gud.

Gud har kalt deg til å være viktig her på jorden. Du er ikke uviktig. Du kan velge et meningsfylt liv.

Velg et liv med mening. Ikke bare et liv fullt av meninger.

Velg et liv Gud ønsker for deg.


MANDAKTen er andakt på en mandag. Det er vignetten jeg bruker på andaktene mine. Finni på helt av meg sjæl. Du kan gjerne låne ideen, men husk at det var min. Krediter meg, please. Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale på preacher.no som ikke er merket med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskyttet. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene krever særskilt tillatelse. Ikke-kommersiell bruk tillates herved så lenge fullstendig kildehenvisning oppgis.