Bevis på at Jesus stod opp fra grava

Finnes det egentlige bevis på at Jesus faktisk stod opp fra grava? Etter at han var død? At Bibelen er sann? Det enkle svaret er: JA!

TROENS BEVIS | preacher.no | Victor Skimmeland | 12. januar 2018

I dag starter vi en ny serie på bloggen: TROENS BEVIS. Nei, det er ikke Sarons Dal jeg snakker om, selv om jeg sparka fotball med Rune Edvardsen da jeg en gang som guttunge var med bestefar på camping i nettopp Sarons Dal.

Gå rett til første sak.

Nei, vi snakker om tekniske og arkeologiske bevis for kristen tro. Det finnes en hel del.

I 2018 vil bloggen publisere preacher.no; en serie artikler som støtter historiske fakta — bevis for Bibelens påstander, om du vil.

Vi skal kun bruke allment kjente kilder. Ingen konspirasjoner, ingen «profetinner» fra Valdres, ingen «skjult kunnskap» — gnosis. Bare fakta.

Hvorfor gjør vi dette?

Det kan argumenteres med at Paulus var den som i størst grad utfordret oss til å fine bevis.

«Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud.» (1. Kor 15:14-15a)

Det var ingen ny tanke Paulus presenterte. Hele Bibelen forventer at den blir tatt på alvor. Bibelen inneholder historisk materiale. Vi bør derfor kunne forvente å finne spor etter begivenhetene Bibelen beskriver. I stadig større grad gjør vi også det, nå som vi vet hvor vi skal lete. Nå som vi har tilgang til stedene hvor sporene ligger.

Så lettlurte dere kristne er, vil andre hevde.

Ja, det er vi. De har helt rett. Anklagene er sanne.

Historien er full av eksempler på hvordan vi så gjerne ville tro. Hvordan falsknere klare å lure oss. En av vandrehistoriene er hvordan “ekte” biter av Jesu kors ville blitt mange kors om de hade blitt satt sammen igjen.

Vi vil jo så gjerne tro.

OMSTRIDT. Likkledet i Torino er omstridt, men kan ikke uten videre avvises. Ingen har på en troverdig måte klart å reprodusere det, og Markus skriver at Jesus faktisk ble svøpt i et slikt klede av den rike Josef fra Arimatea. Foto: Den katolske kirke.

Denne serien er seriøs i den forstand at vi vil prøve å vise hva som taler for at Bibelen hadde rett. Arkeologiske funn, tekster fra kilder utenfor Bibelen, samsvar mellom faktisk geografi og Bibelens fortellinger.

Var Jesus den han påstod at han var? De av oss som tror og har fått Den hellige ånds gaver, er ikke i tvil. Dette er ikke beregnet på oss. Jeg har selv besøkt Israel og Palestina tre ganger. Jeg har sett flere utgravinger med egne øyne. Jeg har sett geografien.

Bli med, da vel. Du kan se, du også. Dette er stoff du kan dele med venner. Både de som allerede er kristne og de som ennå ikke har bestemt seg.

Gå rett til første sak.


Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no. Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først. Hvis du oppgir full kildehenvisning.