Dødehavsrullene

Like etter andre verdenskrig fant beduiner gamle tekster bevart i krukker av keramikk. Tekstene viste seg å være fra inntil 200 år f.Kr. Flere av tekstene var identiske med tekstene vi finner i vår Bibel.

TROENS BEVIS | preacher.no | Victor Skimmeland | 12. januar 2018

De første «Dødehavsrullene» ble oppdaget i grotter nær Dødehavet så seint som i 1947. Nesten ett tusen skriftruller, eller 17.000 fragmenter, ble funnet. De eldste er godt over to tusen år gamle, og bibeltekstene vi bruker i dag, er ikke annerledes.

Jeg besøkte Qumran-museet i Jerusalem allerede i 1998, da jeg holdt på med mellomfag. Jeg besøkte også restene av essenernes bosetning ved Dødehavet.

Det er liten tvil om at skriftene tilhørte nettopp essenerne, en gruppe som var motstanderne av prestestyret i Jerusalem. Det antas at gruppen gjemte skriftene i huler i nærheten av bosettingen da romerske styrker invaderte.

Mesteparten av skriftene er datert til perioden 200 f.Kr. til 68 e.Kr. Hele det gamle testamentet bortsett fra Esters bok er bevart i større eller mindre grad.

En komplett rull av Jesaja var viktig fordi det hittil mest kjente funnet av Jesaja var en avskrift fra 800-tallet e.Kr. Dette var den såkalte masoretiske teksten. Den var en håndskrevet kopi. Begivenhetene hadde funnet sted halvannet tusen år tidligere, da Jesaja levde. Hvordan kunne vi vite at tekstene ikke var endret i løpet av alle disse århundrene?

Nå hadde man altså funnet en tekst som var tusen år eldre enn den hittil eldste. Likevel er Qumran-teksten og den masoretiske teksten grunnleggende enige.

Kritikere vil hevde at det finnes over 1.200 forskjeller i de 1.573 tekstlinjene i de to skriftene, men forskjellene er små. I all hovedsak dreier forskjellene seg om mindre ulikheter i grammatikk og ortografi (stavemåte). Det er noe vi må forvente fra avskrifter kopiert med tusen års forskjell i tid. Språket utvikler seg.

Et par steder er imidlertid vers utelatt. Uteglemt av kopisten?

Snorres kongesagaer er rundt åttehundre år gamle, og ingen som skriver norsk i dag forstår stort av det opprinnelige språket. Bibeltekstene er imidlertid i all hovedsak identiske. Språket er likt.

Det viktigste?

Jesaja har flere kapitler som profeterer om en Messias som skulle komme. Hvis disse tekstene faktisk stammer fra århundrer før Jesus kom som Messias, beviser de ikke bare at Bibelen er gammel. De beviser også at Bibelen kunne forutse framtida. Tekstene er ikke skrevet i ettertid med fasit i hånd.

Hvem andre enn Gud kunne klare det?

Noen få, utvalgte vers fra Jesaja:

Neste innlegg i «Troens bevis» får du i morgen, lørdag.


Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no. Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først. Hvis du oppgir full kildehenvisning.