Guds ukeplan

Lei av kaoset? Av alle komplikasjonene? Vet du ikke hvordan du får orden på livet ditt? GUD har en ukeplan som virker.

MANDAKT | preacher.no | Victor Skimmeland | 12. februar 2018

GUD har en løsning for deg — hvis du ønsker det. Han har allerede laget ferdig en komplett ukeplan som fungerer hver dag. Fra søndag morgen til lørdag kveld kan du ta med deg denne planen i filofax’en din. Og du lever godt med den.

Denne mandakten skrev jeg og brukte første gang i en litt annen utgave for nøyaktig tolv år siden. Da kalte jeg den for «Guds filofax». Er du ikke gammel nok, så kan kanskje filofax forklares som en slags manuell, papirbasert iPhone med kalender.

Og — har du ikke filofax? Fortvil ikke! Planen finnes også for A-plan, PM og en rekke andre formater. Og altså for iPhone og andre smarttelefoner.

Vær ikke redd,
for jeg er med deg.
Se deg ikke rådvill omkring,
for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk
og hjelper deg,
ja, holder deg oppe med min frelserhånd.

Jesaja 41:10 (NB78/85)

Vær ikke redd på SØNDAG

Gud sa til Abraham: “Frykt ikke [..] Jeg er ditt skjold!” (1 Mos 15:1 (NB78/85))

Til Josva gjentok Gud det samme tre ganger da han valgte seg ut Josva som leder for folket, jfr. Josva 1:6,7,9 (NB78/85). Ja, Gud oppmuntrer hele Israels-folket på samme måten, jfr. Josva 1:18 (NB78/85).

Vi kan oppmuntre og sette mot i hverandre. Dette er nemlig søndagens budskap til hele uka:

Vær ikke redd! Gud er med deg i enhver oppgave og kall han gir deg!

Jeg er med deg på MANDAG

Jesus fikk navnet Immanuel (Profeti: Jes 7:14 (NB78/85), Oppfyllelse: Matt 1:23 (NB78/85)). Det betyr “Gud med oss”. Derfor kan også Jesus gi oss det store misjonsløftet i Matt 28:20 (NB78/85): Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Han som har all makt er med oss og nær oss både på mandag og på alle de andre ukedagene. Han er med oss i alle land, uopphørlig, uforanderlig og i hvert behov. Hvem kan da være imot og true dette?

Se deg ikke rådvill omkring på TIRSDAG

I Jesaja 9:6 (NB78/85) kalles Jesus for “under” og “rådgiver” – eller “underfull rådgiver.”

Dette kan også oversettes slik: «Han er et under til å gi råd!»

Når vi er rådløse og ser oss engstelige omkring, da vet Han råd. Da har Han en utvei. Hans råd er fulle av under.

Det gjelder at vårt fokus er rettet på Jesus! Både på tirsdag og alle dager!

Jeg er din Gud på ONSDAG!

«Min Gud er en god Gud,» stod det på dekalen — klistremerket — jeg hadde i bakruta på bilen min på åtti-tallet.

(I dag kjører jeg nyere bil – og nyere lapp: En metallfisk med bokstavene J E S U S.)

Det er et enkelt vitnesbyrd om Guds godhet. Det er et enkelt vitnesbyrd om Guds gode intensjoner og hensikt med hele vårt liv. Han er en kjærlighetens Gud, har er en lysenes Far, og han vil oss bare det beste. Han kan ikke annet.

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? (Rom 8:32 (NB78/85))

Kanskje skal du bruke onsdagen til å tenke litt ekstra over dette!

Jeg gjør deg sterk på TORSDAG!

«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» (Apg 1:8 (NB78/85))

Dette er Jesu ord. Kraft heter dynamis på gresk. Dynamitt! Dette er ikke en ødeleggende dynamitt, men en helsebringende, byggende og ressursgivende kraft. En uimotståelig kraft som sprenger grenser. Som åpner opp for nye muligheter. En kraft som tiltar i styrke. Selv når vi svekkes i kroppen, får vi indre styrke i alle prøvelser både torsdag og hele uka i gjennom!

Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. (2 Kor 4:16 (NB78/85))

En kort stund må dere nok lide; men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. (1 Pet 5:10 (NB78/85))

Jeg hjelper deg på FREDAG

I Salme 121:1-2 (NB78/85) spør salmisten under reisen til Herrens Hus (i Sion): Hvor skal min hjelp komme fra?

Salmisten vet selv svaret: Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.

Herren holder deg oppe med sin rettferds høyre hånd på LØRDAG


Høyre hånd er gjerne den sterkeste for de fleste av oss. Herren setter sin største kraft inn på å holde deg oppe. Du vet også at Jesus sitter ved Herrens høyre hånd, jfr. Lukas 22:69 (NB78/85). Vi skal ikke gå under. Vi skal holdes oppe, og til siste løftes helt opp og hjem, jfr. 1 Kor 15:51 ff (NB78/85).

I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. (1 Pet 1:5 (1930))

Fryd deg over at Herren holder deg opp på lørdag og alle dager.


MANDAKTen er andakt på en mandag. Det er vignetten jeg bruker på andaktene mine. Finni på helt av meg sjæl. Du kan gjerne låne ideen, men husk at det var min. Krediter meg, please.
    Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale på preacher.no som ikke er merket med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskyttet. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene krever særskilt tillatelse. Ikke-kommersiell bruk tillates herved så lenge fullstendig kildehenvisning oppgis.