Tro eller fornuft?

Det er uten tvil noe autistisk over hvordan enkelte leser Jesu tekster. Bokstavtro tolkning er ikke forbeholdt bibeltro kristne. Tvert imot er det gjerne ateister og humanister som er de steileste av alle bibellesere.

TROENS BEVIS | preacher.no | Victor Skimmeland | 16. februar 2018

En lingvist (språkviter) ville uten videre, uten tro, identifisert flere av feilene som mer eller mindre militante ateister begår når de argumenterer. En av de språklige effektene Jesus ofte bruker, og som gjerne misforstås, er hyperboler: Språklige overdrivelser for å understreke et poeng.

Hvorfor er det sånn? Hvorfor er tvilerne gjerne de mest skråsikre?

Mens vi som tar troen på alvor sliter for å sette oss inn i språk og kultur før vi mener noe sterkt om tekster som kan være over tre tusen år gamle, er det liksom fritt fram for ateister å mene veldig sterkt, å smelle til med patentsvar, ja, selve fasiten, uten å tenke gjennom.

— Jesus sier at kristne skal rive ut øyet sitt, utbrøt en ateist hånlig. Han hadde lest Matt 18:9.

Jesus bruker ofte motsetningsforhold parvis for å understreke poenger. Det blir meningsløst å sitere den ene påstanden uten å ta med den andre. Her utelot ateisten motsetningsforholdet. I tillegg ignorerte han fullstendig retorikken. Jesus overdriver bevisst sitt poeng for å understreke at hva som helst er bedre enn å gå fortapt.

RASJONALITET. Når rasjonaliteten det er opplest og vedtatt, er det ikke lenger mulighet for fornuft. Illustrasjonsbilde: marvin.no

TRO ELLER RASJONALITET? Det rare er at rasjonalister (og ateister) påberoper seg fornuften når de argumenterer. Hvor fornuftig er det å argumentere sånn, da?

Det er ikke vi kristne som fornekter fornuften, men ateister som vil nekte oss kristne enhver rett til fornuftig tanke.

— Tror man, får man tro, dere duster! Fornuften er forbeholdt oss! synes resonnementet å være.

OK, det får bli med det. Litt kortere i dag, kun til ettertanke.

God fredag, god helg og gjerne god vinterferie.


Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no;.
    Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først. Hvis du oppgir full kildehenvisning.