Den store hemmeligheten

Rhonda Byrne har solgt millioner av boka «THE SECRET». Her hevder hun at absolutt alt som skjer i våre liv er et resultat av våre tanker.

LIVSMESTRING | davidsliv.com | Gjesteblogg av David Åleskjær | 1. mars 2018

Rhonda Byrne mener at dette er verdens største hemmelighet — som vil forandre livene til alle som forstår den. Ytre faktorer ikke har noe å si. Selv sykdom er ifølge henne forårsaket av at vi har gitt plass til «sykdomstanker».

Selv tror at jeg dette er det reneste sprøyt!

Det er ei stund siden David Åleskjær sist gjestet bloggen. Det er ikke fordi han ikke er velkommen. Tvert imot. Jeg har bare hatt mer enn nok stoff på lager selv. I øyeblikket har jeg over to hundre utkast liggende som kan bli tekster. Jeg skriver tre-fire kladder hver eneste dag. Men, altså, her kommer min gode venn, David. SPONS HAM MED NOEN KRONER PÅ VIPPS, DA, VEL. Detaljer til slutt i innlegget.

I likhet med forfatteren av The Secret vil også jeg hevde at det finnes en universell hemmelighet som kan påvirke livene våre i sterk grad. Dersom vi benytter oss av den.

Denne hemmeligheten er noe helt annet enn karma. Noe helt annet enn det Rhonda Byrne og andre motivasjonspredikanter formidler.

Vi snakker om en hemmelighet som i stor grad er blitt skjult av Kirken, enda den har visst om hemmeligheten helt fra starten av. Det er en hemmelighet som er tilgjengelig for alle — selv for de som ikke er spesielt religiøst anlagt.

Hemmeligheten heter Den Hellige Ånd. Flere og flere oppdager at verken kristenkulturen eller noe kirkesamfunn har copyright på Den hellige ånd.

Som sagt har altså Kirken i stor grad skjult Ånden. Så ofte får vi høre at Kristus er til stede på jorden gjennom Ordet og sakramentene, men sjelden hører vi snakk om Ånden. Joda, selvsagt finnes Han i Ordet — Han er jo Ordet.

Når det gjelder nattverd og dåp, de symbolske handlingene som noen kaller for sakramenter, er de fine felleshandlinger som markerer troen. Selv tror jeg bare Han er indirekte til stede i sakramentene. Jeg tror ikke, som katolikker og enkelte protestanter, at det fysiske brødet blir til Jesu faktiske kropp — eller at dåpsvannet i seg selv har noen effekt som er uavhengig av den døptes tro.

Derimot tror jeg at Kristus er mektig til stede på jorden — 24/7 — ved sin Ånd.

Derfor forstår jeg ikke logikken hos de som mener det er fantastisk at Jesus tar bolig i en brødbit under hver messe, all den tid Han likevel bor I OSS hele tiden.

En annen Talsmann

Mange av oss ville nok likt tanken på å være blant Jesu disipler den gangen han vandret rundt i Galilea, den gangen Gud gjestet jorden i legemlig form. Men selv sa Jesus:

— Han (Far) skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: Sannhetens ånd… Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, Jeg kommer til dere. (Joh. 14:16)

Og:

— Det er til beste for dere at Jeg drar bort. For dersom Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går Jeg bort, kan jeg sende Ham til dere. (<a target="_new" href="“>Joh. 16:7)

Det er bedre å leve på jorden i dag, ifølge Jesus selv, for nå er Gud tilstede ved en allestedsnærværende ÅND – Sannhetens Ånd, Talsmannen, Den hellige ånd. Muligheten for nært fellesskap med Gud er mye større i dag.

For Gud (og Jesus selv) er på jorden i en langt sterkere grad enn da Jesus fysisk gikk her nede!

Ja, dette er en ganske så radikal tanke, men det er Jesus selv som påstår det, både I linjene og mellom linjene i Det nye testamentet.

Du har mulighet til å bli langt bedre kjent med Jesus i dag, enn det disiplene kunne før pinsedag!

Jesus forsvant fra folkemassene innimellom, blant annet for å be. Da den blodsyke kvinnen rørte ved Jesus, sa Jesus at han merket hvordan en kraft gikk ut fra ham. Med andre ord var det ikke alle som merket kraften, bortsett fra kvinnen som ble helbredet.

I dag er det annerledes. I dag er Herren nær alle som påkaller Hans navn på en helt annen måte. For nå er Han på jorden ved sin Ånd.

Han er der hvor du er, akkurat nå, ved Den hellige ånd.

Fra pinsedag til i dag

Se for deg hvordan de første disiplene må ha følt det da Jesus dro fra dem. De sørget, og var samlet i frykt på Den Øvre Sal. Stemningen var nok ikke den beste, for å si det mildt.

Men, så:

Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. ( Apg 2:2-4)

Livene til de 120 som var samlet, forandret seg kraftig. Den hellige ånd kom, og skulle i tiden som fulgte, lede de første kristne, gi dem frimodighet og mot midt i forfølgelser, føre dem til søkende mennesker, helbrede syke…

Plutselig ble de forandret fra en trist og usikker gjeng — om man leser mellom linjene — til noen som ble så frimodige og glade at folk i nærheten trodde de var på fylla.

Peter sier til folkemassene litt senere samme dag at løftet om Den hellige ånds gave gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på (Apg. 2:39) Selv tilhører jeg de som er langt borte, både geografisk og tidsmessig. Men jeg har fått erfare den samme Ånden — han som kalles både Guds Ånd og Jesu Ånd — nesten 2000 år etter disiplene på pinsedag.

Han er fortsatt på jorda i dag. Han er ikke langt borte fra noen av dere som leser dette.

  • Han er den som kan gjøre tilbedelse til noe annet enn tomme ritualer.
  • Han er den som kan gjøre Det nye testamentet til mer enn bare tomme ord og bud og regler.
  • Han kan gi styrke til den trette. Han kan trøste, oppmuntre og veilede.
  • Han gjør min tro til noe mer enn bare et livssyn.

Og nå, til kollekten: Har du 8 kroner i måneden å avse? Kunne du i så fall tenke deg å bli en patron?


  David Åleskjær er en forfatter som lever av sin teologi. Du kan støtte ham – det synes jeg du burde gjøre – ved å følge bloggen hans davidsliv.com;, dilte etter ham på Facebook; og veldig gjerne sponse ham med VIPPS til 94 12 36 34 eller på Patreon.

Dette blogginnlegget er gjengitt med tillatelse av forfatteren.