Andre påskedag i Norge

Andre påskedag er ikke helligdag i alle land. I Norge feirer vi dagen av litt spesielle årsaker. Den vakreste forklaringen er at Jesus viste seg for disiplene.

MANDAKT | preacher.no | Victor Skimmeland | 2. påskedag, mandag 2. april 2018

I evangeliet etter Johannes leser vi at Jesus viste seg for Maria Magdalena ved graven og ba henne gå tilbake til disiplene å fortelle at hun hadde sett ham. Han hadde stått opp fra de døde. Han var igjen levende!

Evangelietekstene for andre påskedag leser du i Johannes 20:1-18 og hos Lukas 24:13-35.

Etter alt oppstyret rundt Jesu oppstandelse påskedag, kan vi tenke oss at de disiplene som ennå var i byen på søndag, som ikke var helligdag, samlet seg da kvelden kom. Lukas forteller at to av disiplene legger ut til fots på veien mot landsbyen Emmaus. Det kan ha skjedd tidligst etter daggry andre påskedag. Derfor markerer vi denne dagen som en del av påsken i Norge.

På vei til Emmaus får de to disiplene følge av en fremmed. Det var lurt å gå flere sammen, for da hadde de bedre beskyttelse mot landeveisrøvere.

Disiplene forteller mannen om alt som har skjedd i Jerusalem de siste dagene. Om kvelden spiser de sammen. Da den fremmede plutselig bryter brødet på samme måte som Jesus gjorde skjærtorsdag, gjenkjenner de Ham.

Det er Jesus som har gått sammen med dem!

2. påskedag er en dag som minner oss om at Jesus virkelig har stått opp. Ikke bare som ånd, men som menneske. Han spiser jo.

Jesu oppstandelse er garantien for at alle som tror på Ham, har et levende håp. Vi skal også stå opp fra de døde, for det har Jesus lovt.

Den som dør med Jesus, skal stå opp med Jesus!

Amen.

SAMTALE. Disiplene på veien til Emmaus. Foto: Orthodox Christian Network.

Og så var det den ikke fullt så hellige forklaringen på hvorfor vi feirer andre påskedag i Norge: Først og fremst gir vi aldri fra oss framforhandla rettigheter.

Når det er sagt, hadde også prestene i veldig gamle dager for vane å legge ut på vandring andre påskedag. Riktignok ikke helt til Emmaus, men gjerne langt og lenger enn langt.

Norge var et langstrakt og kupert land med store avstander. Hver bygd hadde sin kirke. Mange steder var det ikke prester nok til å ha fastboende prest i hver kirke. Da var det praktisk om presten kunne holde messe et sted den ene dagen og så ta veien videre til ny messe et annet sted dagen etter. Andre påskedag var med andre ord praktisk, selv om Emmausvandrerne som begrunnelse gir feiringen en vakrere ramme.


Vil du ha flere MANDAKTer? Klikk deg inn på Facebook-siden til preacher.no og velg [Liker] og [Følg]

MANDAKTen er andakt på en mandag. Det er vignetten jeg bruker på andaktene mine. Finni på helt av meg sjæl. Du kan gjerne låne ideen, men husk at det var min. Krediter meg, please.
    Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale på preacher.no som ikke er merket med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskyttet. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene krever særskilt tillatelse. Ikke-kommersiell bruk tillates herved så lenge fullstendig kildehenvisning oppgis.