Å leve Misjonsbefalingen

Paulus tok sin tro, sin overbevisning, sin åpenbaring og kraft med seg på torget. Hver dag. Han forventet at folk lyttet til ham og svarte på evangeliets utfordring. De gode nyhetene Gud hadde gitt Paulus, var gode nyheter til alle mennesker.

Du kan velge å leve med samme forventning som Paulus. Forvente at den kraft Gud har gitt deg, vil virke overalt hvor du drar. Slik den virket for Paulus.

Du stiller deg kanskje ikke opp på torget for å tale til folk som Paulus gjorde. Likevel kan du med din gudgitte idé, dine gudgitte ressurser, være like verdifull som alle Paulus’ prekener.

Ta med deg de ressurser du har fått til «torget» der du er nå. Investér ressursene. Gjort på riktig måte, kan du støtte mange. Du kan holde tusen prekener! Selv om du aldri selv har holdt noen tale.

Sånn kan du leve Misjonsbefalingen.

SØNDAG | preacher.no | 15. april 2018
Copyright © 2018 Victor Skimmeland.