Gir nattverden tro?

«Vi kan gå til nattverden, strekke ut handa og, om enn i skikkelsen av et flatt lite brød, få organisk del av førstehjelp mot tvilen.»

AKTUELT | preacher.no | Victor Skimmeland | 17. april 2018

Dette sa biskop Herborg Oline Finnset i Nidaros ved åpningen av Kirkemøtet 2018 i Trondheim. Så enkelt var det. Det var en invitasjon til tvilerne.

Kirkemøtet er over nå. Delegatene har reist hjem. Alle spor er ryddet bort. Men hvor skal tvilerne gå i dag?


På tide å joine bloggen, venner. Her er det nok av gull i munn, om ikke akkurat morgenstund. Kom igjen, bli en STALKER!
Følg oss her.

For oss som har mange år i trosopplæring bak oss, er det alt for endimensjonalt å peke på nattverden, og alene den, som svaret på tvilernes behov.

Troen kommer ikke av brødbaksten. Paulus sier tvert imot at «troen kommer av forkynnelsen» (Rom. 10:17).

Den tenkningen som ligger bak et slikt kirkesyn — et slikt Gudssyn — er ideen om at enkelte ting er mer magiske enn andre. På våre kirkelige utdanningssteder har sakramentalismen vokst fram de siste par generasjonene. I sin ytterste konsekvens trenger ikke presten engang å være særlig troende. Han forvalter bare nådemidlene på vegne av Gud — som han altså ikke trenger å tro på.

Satt på spissen — og nå står jeg i fare for å begå kjetteri mot min egen kirke — betyr ikke kvaliteten på brød eller potetgull, vin eller cola, noe som helst. Det er ideen bak som gjelder. Og som teller.

Og for å gå enda lenger i mitt mulige kjetteri: Ingen av sakramentene trenger en ordinert prest. I gamle dager godkjente kirken såkalt nøddåp, utført av en hvilken som helst troende, fisker, smed eller prest. Nattverden blir derimot ikke godkjent.

Dette er troen på magi. At Harry Potter har større kraft enn Jesus Kristus.

Nattverden er et minnemåltid. Til minne om Jesus. Om hans offer. Nattverden er fellesskap.

I den første kirke var også alle som trodde, prester (1. Peter 2:9). Slik Bibelen omtaler oss som tror, mye som lite, i dag. Ingen forskjell.

Sakramentale kirker, de som faktisk tror og praktiserer at «magien» i brødbaksten og vinleggingen er nok, bommer på budskapet. Budskapet er tro. Troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Jesus Kristus.

Akkurat dette forteller Bibelen oss.

Jeg har lyst til å legge til:

Tvilerne trenger kirken.

TVIL. Brødet i nattverden er botemiddel mot tvilen, sa biskopen. Faksimile fra Facebook.

Utgangspunktet for dette blogginnlegget finner du her:

Eventuelt her: Kirken trenger tvilerne.

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først — hvis du oppgir full kildehenvisning.