Himmelsprett med noko attåt

Fortida har kommet og gått. Når vi i dag markerer Kristi Himmelfart, er det ikke for å dyrke Loven, Profetene og Israel. Vi markerer Jesus og husker at han nå leder menigheten gjennom Den hellige ånd.

AKTUELT | preacher.no | Victor Skimmeland | 10. mai 2018

Alt var mye bedre før, hører vi til stadighet. Vel, det var det ikke. Det er også grunnen til at selv Gud beveger oss framover. Videre. Også på Kristi Himmelfart.

Skapelsen, lovløsheten og løftenes tid er perioder i Bibelen som har kommet og gått.

Loven og profetenes tid har også kommet og gått.

Så kom Jesus. Han opphevet ikke det som kom før ham, men oppfylte det, som han selv sa.

Så tok Jesu tid på jorda slutt. I dag markerer vi minnet om Jesu avslutning på jorda. Han reiste til himmelen. Vi kaller dagen for Kristi Himmelfartsdag. Jesus var nemlig Kristus på gresk.

Nå er det kirkens (menighetens) tid. Apostlene fikk løfte om Den hellige ånd på pinsedag. Noen av oss kristne markerer den dagen om ti dager. Menigheten og hver enkelt troende fikk kraft. Vi lever nå i denne tida.

Den hellige ånd gikk fra å være noe de få, de utvalgte, de salvede fikk, til å være noe alle som tror på Jesus kan få.

Til tider er forkynnelsen fra enkelte predikanter mer enn forvirrende. Må vi følge lovene i det gamle testamentet til punkt og prikke?

Nei, sa Jesus. Nei, sa Peter. Nei, sa Paulus.

Vi lever likevel ikke i lovløshet. Da Jesus reiste, gav han oss Åndens lov (Rom 8:2).

La oss huske at Jesus stod opp fra de døde, reiste opp til himmelen og så gav oss noe for framtida. Den hellige ånd.


Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no. Alle rettigheter reservert © 2018 Victor Skimmeland. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit om du oppgir kilde. Annen bruk? Spør først.